Page 23

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 PTUA DTUA PTUB DTUB PTPA DTPA PTGA A1 A2 Y2 Z3 Målskisse PTxx ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no ELEKTRO 110 Tidsrelèer 19 Artikkelnummer / Typebetegnelse Artikkelnr. PTUA U40 192 PTUB U40 192 PTPA 110 192 PTPA 230 192 PTPA U24 192 PTGA 712 192 PTGA 724 192 P=11-pin plugginn D=DIN skinnemont. S=Modulær Proporsjonal asymmetrisk taktgiver Multi-tid - Multispenning Forsinket innkobling og frafall On/Off trykknapp. NPN / NAMUR inngang Generatoroppstartsrele Vender for antall startforsøk PTUA / PTUB DTUA / DTUB L A1 A2 N 16 18 15 Y1 PTPA DTPA L N 16 18 Y1 Z1 15 Z2 24VDC 15mA NAMUR 24VDC 15mA NAMUR NPN NPN + - PTGA Funksjon Funksjonsdiagram Tilkobling Tidsområder. Tekniske data Kontakttype Nom. last AC1 DC1 Mekanisk levetid El. levetid ved full last Kontaktmateriale Maks. spenning Nominell spenning Testspg. mellom C/O Testspg. mellom kontakt. Testspg. spole/kontakt Avst. spole/kontakt Isolasjonsmotstand Nøyaktighet Reset 0,1 - 1 s 0,3 - 3 s 1,5 - 15 s 3 - 30 s PTUA, DTUA: 1 C/O PTUB, DTUB: 2 C/O PTPA, DTPA: 1 C/O PTGA: 1 C/O 10A / 250V 8A 250V 10A / 250V 8A / 250V 10A / 250V 8A / 250V 0,4A / 200V 10A / 24V 0,25A / 200V 8A / 24V 0,4A / 200V 10A / 24V 0,25A / 200V 8A / 24V 0,4A / 200V 10A / 24V 0,25A / 200V 8A / 24V > 30 x 106 koblinger > 30 x 106 koblinger > 30 x 106 koblinger 360 koblinger/time 360 koblinger/time 360 koblinger/time AgNi 90/10 AgNi 90/10 AgNi 90/10 440 VAC 250VAC 250VAC 250VAC 2500VAC 2500VAC 2500VAC 1000VAC 1000VAC 1000VAC 5000VAC 5000VAC 5000VAC 10 mm 10 mm 10 mm > 104 MΩ > 104 MΩ > 104 MΩ Gjentagelsesnøyaktighet ± 2% Nøyaktighet ± 2% Gjentag.: ± 1%. Nøyaktighet ± 2% Ved frakobling av forsyningsspenning lengre enn 50 ms 11-pins pluggbar Artikkelnavn PTUA U40 0,1s-192t 24...240VADC PTUB U40 0,1s-192t 24...240VADC DIN-skinnemontert DTUA U40 0,1s-192t 24...240VADC DTUB U40 0,1s-192t 24...240VADC 11-pins pluggbar PTPA U24 0,1s-192t 24VAC PTPA 110 0,1s-192t 110VAC PTPA 230 0,1s-192t 230VAC DIN-skinnemontert DTPA U24 0,1s-192t 24VAC DTPA 110 0,1s-192t 110VAC DTPA 230 0,1s-192t 230VAC 11-pins pluggbar PTGA 712 0,1s-192t 12VDC PTGA 724 0,1s-192t 24VDC 6 - 60 s 18 - 180 s 1,5 - 15 m 3 - 30 m 6 - 60 m 18 - 180 m 0,6 - 6 t 1,2 - 12 t 2,4 - 24 t 4,8 - 48 t 9,6 - 96 t 19,2 - 192 t Valgbart tidsområde v.h.a. en 16 stillingers vender Målskisse DTxx Fabrikat: Disibeint


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above