Page 227

Produktkatalog_2016_April

Utgitt 03 - 2016 Optiske sensorers ABC Sender Mottaker Sender Mottaker Sender Mottaker Sender Mottaker Lysstråle Driftsområde Sender Mottaker Lysstråle Sender Mottaker Lysstråle Sender Mottaker Refleks Refleks Lysstråle Driftsområde Lysstråle Refleks Refleks Refleks Driftsområde Driftsområde Driftsområde Driftsområde Driftsområde Polariserings filter Refleks Sender Rotert 90° Mottaker Lysstråle Refleks Polarisert Lysstråle Lysstråle Polariserings filter Lysstråle Lysstråle Driftsområde Rotert 90° Polariserings filter Rotert 90° Polariserings filter Lysstråle Driftsområde Polarisert Driftsområde Rotert 90° Rotert 90° Lysstråle Polarisert Lysstråle Refleks Refleks Lysstråle Polarisert Polariserings filter Sender Mottaker Polarisert Mottaker Sender Refleks Refleks Refleks Deteksjon Refleks Refleks Bevegelses rettning Rotert 90° Deteksjon Lysstråle Deteksjon Lysstråle Lysstråle Driftsområde Driftsområde Polarisert Deteksjon Bevegelses rettning Deteksjon Direkte refleksjon Optisk avlesning Deteksjon Bevegelses rettning Lysstråle Rotert 90° Bevegelses rettning Deteksjon Deteksjon Lysstråle Deteksjon Deteksjon Refleks Bevegelses rettning Rotert 90° Lysstråle Bevegelses rettning Refleks Deteksjon Lysstråle Driftsområde Lysstråle Driftsområde Mottaker Sender Refleks Polariserings filter Rotert 90° Lysstråle Polarisert Refleks Mottaker Sender Direkte refleksjon Deteksjon Bevegelses rettning Optisk avlesning Clo se Remo Deteksjon Deteksjon Deteksjon Driftsområde Polarisert Bevegelses rettning Polarisert Deteksjon ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no FABRIKKAUTOMATISERING 210 Fotoceller Sender og mottaker: Lysstrålen fra senderen går kun i en retning. Derfor er det mulig med store avstander mellom sender og mottaker. Sender og mottaker passer applikasjoner under vanskelige forhold, f.eks. i områder med mye forurensning eller ute i det fri. Installasjonen er mer omfattende enn ved bruk av fotocelle mot refleks siden det må kables til både sender og mottaker. Mot refleks: Sender og mottaker er kombinert i samme kapsling. Lysstrålen treffer reflektoren og reflekteres tilbake til mottakeren. Det kreves derfor kabling kun på den ene siden. Fotocelle mot refleks med polarisert lys: Sterkt reflekterende objekter, som speillignende metalldeler, kan forårsake koblingsfeil ved bruk av standard sensorer. Om det benyttes sensorer med polarisert lys, vil disse problemene unngås. Det polariserte lyset fra senderen møter reflektoren og roteres 90°. Mottakeren gjenkjenner kun lyset fra reflektoren Mottaker og vil derfor ikke bli lurt av falskt lys reflektert direkte fra et objekt. Direktereflekterende: Mottaker På samme måte som sensorer mot refleks, er sender og mottaker plassert i samme kapsling. Lysstrålen fra senderen reflekteres av overflaten på objektet som skal detekteres. Måleområdet til denne type sensor avhenger av sensorens ytelsesevne og refleksjonsegenskapene til objektoverflaten. Sender En direktereflekterende sensor detekterer en lys og godt reflekterende overflate over større avstand enn en mørk og dårlig reflekterende overflate. Ved valg av sensor må brukeren være klar over at deteksjonsområdet som nevnes i databladet refererer til maksimalt deteksjonsområde mot hvitt papir. Direktereflekterende med bakgrunnsavblending: Sender Mottaker En direktereflekterende sensor med bakgrunnsavblending består av en kombinert sender og mottaker. Sensoren tar høyde for forholdet mellom sender og mottaker. Det geometriske forholdet gjør sensorene mindre følsomme på varierende objekter og bakgrunnsfarger. Sensoren stilles inn til det aktuelle deteksjonsområdet elektronisk eller mekanisk. Sensoren vil da kun detektere objekter innenfor det innstilte området. Til og med de minste objekter, < 1 mm, kan detekteres ved bruk av sender med laserdiode. Ved bruk av direktereflekterende sensorer med bakgrunnsavblending, Sender Mottaker er det viktig å ta hensyn til hvordan sensoren monteres. Objekter som beveger seg og sterkt reflekterende objekter i bakgrunnen kan skape forstyrrelser. Disse forstyrrelsene kan minimaliseres ved å vinkle sensoren. Lysstråle Driftsområde Lysstråle Mottaker Sender Driftsområde Lysstråle Lysstråle Driftsområde Mottaker Sender Mottaker Sender Mottaker Sender Mottaker Sender Mottaker Polariserings filter Mottaker Mottaker Sender Mottaker Mottaker Sender Sender Mottaker Sender Sender Mottaker Sender Mottaker Sender Mottaker Sender Mottaker Sender Mottaker Sender Direkte refleksjon Direkte refleksjon Direkte refleksjon Optisk avlesning Optisk avlesning Direkte refleksjon Mottaker Sender Polariserings filter Optisk avlesning Clo se Remo Direkte refleksjon Optisk avlesning Clo se Remo Clo se Clo se Remo Remo Mottaker Sender Clo se Mottaker Sender Remo Sender Polariserings filter Optisk avlesning Clo se Remo Direkte refleksjon Optisk avlesning Sender Mottaker Sender Direkte refleksjon Fabrikat: Leuze Electronic 223 Optisk avlesning


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above