Page 21

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 B - INNKOBLINGSIMPULS, MED TIDSLAGRING, UTEN MINNE Når forsyningsspenningen tilsluttes, aktiveres utgangsreléet og tidsforsinkelsen starter. Hvis den eksterne kontakten aktiveres, stopper tidsforsinkelsen, og når den eksterne kontakten deaktiveres forstsetter resttiden igjen. Når tiden er utløpt, faller reléet fra. Avbrytes forsyningsspenningen før den innstilte tiden er utløpt, faller reléet fra og tiden nullstilles. ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no ELEKTRO 110 Tidsrelèer 17 FUNKSJONSDIAGRAM FOR RELEENE PTMA / PTMB , PTZA / PTZB OG STZA A - FORSINKET INNKOBLING Forsyningsspenningen tilsluttes og tidsforsinkelsen starter. Når den innstilte tiden er utløpt, aktiveres utgangsreléet. Releet nullstilles når forsyningsspenningen avbrytes. B - INNKOBLINGSIMPULS Når forsyningsspenningen tilsluttes, aktiveres utgangsreléet og tidsforsinkelsen starter. Når tiden er utløpt, faller reléet fra. Avbrytes forsyningsspenningen før den innstilte tiden er utløpt, faller reléet fra og tiden nullstilles. A - FORSINKET INNKOBLING, MED TIDSLAGRING, UTEN MINNE Forsyningsspenningen tilsluttes og tidsforsinkelsen starter. Hvis den eksterne kontakten aktiveres, stopper tidsforsinkelsen, og når den eksterne kontakten deaktiveres forstsetter resttiden igjen. Etter at innstilt tid er forløpt, aktiveres utgangsreléet og forblir aktivert inntil forsyningsspenningen avbrytes. FORSINKET INNKOBLING, START VIA EKSTERN KONTAKT C - Tidstart ved aktivering av ekstern kontakt Forsyningsspenningen tilsluttes, men tidsforsinkelsen starter først når den eksterne kontakten aktiveres. Etter at innstilt tid er forløpt, aktiveres utgangsreléet. INNKOBLINGSIMPULS, START VIA EKSTERN KONTAKT D - Tidstart ved aktivering av ekstern kontakt Forsyningsspenningen tilsluttes, men releet trekker til først når den eksterne kontakten aktiveres. Etter at innstilt tid er forløpt, faller utgangsreleet fra og forblir frafalt inntil den eksterne kontakten deaktiveres. Hvis den eksterne kontakten gir kortere pulser enn innstilt tidsområde forblir releet aktivert. E - TIDSTART VED DEAKTIVERING AV EKSTERN KONTAKT Forsyningsspenningen tilsluttes og den eksterne kontakten aktiveres. Tidsforsinkelsen starter først når den eksterne kontakten deaktiveres. Etter at innstilt tid er forløpt, aktiveres utgangsreléet og forblir tiltrukket inntil den eksterne kontakten aktiveres igjen. F -TIDSTART VED DEAKTIVERING AV EKSTERN KONTAKT Forsyningsspenningen tilsluttes, utgangsreléet aktiveres først når den eksterne kontakten aktiveres. Når den eksterne kontakten deaktiveres starter tidsforsinkelsen, og etter utløp av denne faller releet fra. G - TIDSTART VED AKTIVERING OG DEAKTIVERING AV EKSTERN KONTAKT Forsyningsspenningen tilsluttes, men tidsforsinkelsen starter først når den eksterne kontakten aktiveres. Etter at innstilt tid er forløpt, aktiveres utgangsreléet og forblir aktivert inntil den eksterne kontakten deaktiveres, hvoretter ny tidsforsinkelse starter og utgangsreléet aktiveres igjen etter utløp av denne. Hvis den eksterne kontakten gir kortere pulser enn innstilt tidsområde forblir releet frafalt. H - TIDSTART VED AKTIVERING OG DEAKTIVERING AV EKSTERN KONTAKT Forsyningsspenningen tilsluttes, utgangsreléet aktiveres først når den eksterne kontakten aktiveres. Etter at innstilt tid er forløpt, faller releet fra. Når den eksterne kontakten deaktiveres aktiveres utgangsreléet igjen og tiden starter. Etter at den innstilte tiden er utløpt faller releet fra igjen. I - SYMMETRISK TAKTGIVER, START MED PAUSE OFF/ON (KUN PTZA/PTZB) Forsyningsspenningen tilsluttes og etter at innstilt pausetid er forløpt aktiveres utgangsreléet og forblir aktivert i tilsvarende arbeidstid. Denne funksjonen fortsetter med like lange arbeids- og pausetider inntil forsyningsspenningen avbrytes. J - SYMMETRISK TAKTGIVER, START MED ARBEID ON/OFF (KUN PTZA/PTZB) Forsyningsspenningen tilsluttes og utgangsreleet aktiveres, og blir liggende tiltrukket i den innstilte arbeidstiden. Deretter faller releet fra, og blir liggende frafalt i tilsvarende pausetid. Funksjonen fortsetter med like lange arbeids- og pausetider inntil forsyningsspenningen avbrytes. Fabrikat: Disibeint


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above