Page 20

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 A1 A2 ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no A1 A2 P=11-pin plugginn D=DIN skinnemont. S=Modulær 11-pins pluggbar Artikkelnavn PTMA 230 0,01s-100t 230VAC PTMA U24 0,01s-100t 24VAC/DC PTMB 230 0,01s-100t 230VAC PTMB U24 0,01s-100t 24VAC/DC DIN-skinnemontert DTMA 230 0,01s-100t 230VAC DTMA U24 0,01s-100t 24VAC/DC DTMB 230 0,01s-100t 230VAC DTMB U24 0,01s-100t 24VAC/DC 11-pins pluggbar PTZA U40 0,1s-192t 24...240VAC/DC PTZB U40 0,1s-192t 24...240VAC/DC DIN-skinnemontert DTZA U40 0,1s-192t 24...240VAC/DC DTZB 230 0,1s-192t 24...240VAC/DC Modulært STZA U40 0,1s-192t 24...240VADC 11-pins pluggbar PTEA 230 0,1s-192t 230VAC PTEA U24 0,1s-192t 24VAC/DC PTEB 230 0,1s-192t 230VAC PTEB U24 0,1s-192t 24VAC/DC DIN-skinnemontert DTEA 230 0,1s-192t 230VAC DTEA U24 0,1s-192t 24VAC/DC DTEB 230 0,1s-192t 230VAC DTEB U24 0,1s-192t 24VAC/DC Andre spenninger på forespørsel ELEKTRO 110 Tidsrelèer 16 PTMA DTMA PTMB DTMB PTEA DTEA PTEB DTEB PTZA DTZA STZA PTZB DTZB PTMA / PTMB DTMA / DTMB L N 16 18 Z2 Y1 Z1 15 + - PTZA / PTZB DTZA / DTZB / STZA + Y1 A1 A2 16 18 15 - PTEA / PTEB DTEA / DTEB L N 16 18 Z2 Y1 Z1 15 + - 10 funksjoner Multi-tid 12 funksjoner Multi-spenning / Multi-tid Valgbar funksjon v.h.a. vender, se funksjonsdiagram på side 20 A - Forsinket innkobling B - Innkoblingsimpuls I - Symmetrisk taktgiver, start med pause J - Symmetrisk taktgiver, start med arbeid A - Forsinket innkobling, kontrollert med kontakt C - Forsinket innkobling, start med kontakt E - Forsinket innkobling start med kontakt G - Forsinket innkobling, kontrollert med kontakt B - Innkoblingsimpuls, start med kontakt D - Innkoblingsimpuls, start med kontakt F - Innkoblingsimpuls, start med kontakt H - Innkoblingsimpuls, start med kontakt Forsinket utkobling Funksjon Multi-tid Funksjonsdiagram Tilkobling Tidsområder. Tidsområdet velges v.h.a. en 8 stillingers vender (PTM../DTM..) eller 16 stillings vender (PTZ../ DTZ../PTE../DTE..) Tekniske data Kontakttype Nom. last AC1 DC1 Mekanisk levetid El. levetid ved full last Kontaktmateriale Maks. spenning Nominell spenning Testspg. mellom C/O Testspg. mellom kontakt. Testspg. spole/kontakt Avst. spole/kontakt Isolasjonsmotstand Nøyaktighet Reset PTMA, DTMA: 1 C/O PTMB, DTMB: 2 C/O PTZA, DTZA, STZA: 1 C/O PTZB, DTZB: 2 C/O PTEA, DTEA: 1 C/O PTEB, DTEB: 2 C/O 10A / 250V 8A 250V 10A / 250V 8A / 250V 10A / 250V 8A / 250V 0,4A / 200V 10A / 24V 0,25A / 200V 8A / 24V 0,4A / 200V 10A / 24V 0,25A / 200V 8A / 24V 0,4A / 200V 10A / 24V 0,25A / 200V 8A / 24V > 30 x 106 koblinger > 30 x 106 koblinger > 30 x 106 koblinger 360 koblinger/time 360 koblinger/time 360 koblinger/time AgNi 90/10 AgNi 90/10 AgNi 90/10 440 VAC 250VAC 250VAC 250VAC 2500VAC 2500VAC 2500VAC 1000VAC 1000VAC 1000VAC 5000VAC 5000VAC 5000VAC 10 mm 10 mm 10 mm > 104 MΩ > 104 MΩ > 104 MΩ Gjentagelsesnøyaktighet 0,02% Nøyaktighet 0,6% Gjentagelsesnøyaktighet ± 2% Nøyaktighet ± 2% Gjentag.: ± 1%. Nøyaktighet ± 2% Ved frakobling av forsyningsspenning lengre enn 20 ms Ved frakobling av forsyningsspenning lengre enn 50 ms Artikkelnummer / Typebetegnelse 0,1 - 1 s 0,3 - 3 s 1,5 - 15 s 3 - 30 s 6 - 60 s 18 - 180 s 1,5 - 15 m 3 - 30 m 6 - 60 m 18 - 180 m 0,6 - 6 t 1,2 - 12 t 2,4 - 24 t 4,8 - 48 t 9,6 - 96 t 19,2 - 192 t Fabrikat: Disibeint 10 - 100 ms 0,1 - 1 s 1 - 10 s 10 - 100 s 1 - 00 m 10 - 100 m 1 - 10 t 10 - 100 t


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above