Page 2

Produktkatalog_2016_April

ELEKTRO Hovedgruppenr Tekst Side 103 Elektromekaniske relèer 2 Hjelperelèer - Miniatyrreleer - Universalrelèer - Printrelèer Slim releer - Programmerbare releer. 105 SSR-relèer 10 Solid Staterelèer 110 Tidsrelèer 13 113 Logikkrelèer 25 120 Lyn- og overspenningsvern 26 Beskyttelse lavspent - beskyttelse signaler 121 Lynvernanlegg 37 Lynavledere - Nedledere - Jording 130 Isolasjonsovervåking 41 Isolasjonsovervåkingsrelèer - Spenningsforsatser 135 Jordfeilvarslere 48 Jordfeilvarslere type A - Retningsbestemte jordfeil- varslere - Jordfeilvarslere type B 136 Lokalisering av feilsted 52 Isolasjonsovervåkingsrelèer m/testenhet - Isolasjonsfeil- detektorer - Jordfeildetektorer 137 Gateways Bender 63 Gateways fra BMS-protokoll til standard protokoller Omformere RS485/232/USB - Meldetablåer Relemodul for BMS-protokoll 140 Summasjonstrafoer 64 145 Utstyr for medisinske rom 66 Overvåkings-/omkoblingsmoduler Isolasjonsovervåkingsreleer - Skilletrafoer - Alarmtablåer 150 Målerelèer 68 Målereleer for strøm, spenning, frekvens, effekt, cos phi. 155 I/O Moduler 82 Distribuerte I/O moduler, Modbus, CANbus Moduler for Analoge og digitale inn- og utganger Trådløse kommunikasjonsmoduler Omformere RS232/485/USB - Gateways - PLS 160 Måleverdiomformere 105 Omformere for elektriske størrelser - Galvaniske skiller Addisjon/subraksjon av strøm/spenning 161 Frekvensomformere 116 165 kWh- / kVAr - målere 131 kWh-/kVAr-målere - Pulskonsentrator 168 Analoge instrumenter 137 Analoge tavleinstrumenter - Akkustisk alarm 170 Digitale instrumenter / Bargrafer 143 Digitale instrumenter - LED/OLED 175 Nettanalysatorer 152 Multiinstrumenter - Nettanalysatorer 179 Volt- Ampèrmetervendere 167 180 Strømtrafoer 168 Strømtrafoer m/innbygget omformere - Standard strømtrafoer - 3-fase strømtrafoer- Verntrafoer 181 Shunter 177 182 Spenningstrafoer 178 1-fase skilletrafoer - Sikkerhetstrafoer 183 3-fase Spenningstrafoer 184 185 Strømforsyninger 186 187 Filter 190 Passive filter - Kompensatorer - Induktorer 190 Alarm- indikatorpaneler 197 195 Generatorovervåking 199 Generatorkontrollere - Power Management System Generatorvern - Dieselstartere - Elektronisk potensiometer Motorpotensiometer 197 Lysbuevern 201 FABRIKKAUTOMATISERING Hovedgruppenr Tekst Side 200 Induktive givere 203 205 Kapasitive givere 222 210 Fotoceller 224 Fotoceller for industri og næringsmiddel - Reflekser Plugger og kabler 213 Sensorforsterkere 258 215 Optisk avstandsmåling 260 Optisk avstandsmåling - For posisjonering Områdeskannere - Profilskannere 220 Kontrast- farge- lysskannere 273 225 Gaffelsensorer 275 230 Fiberoptikk 278 235 Ultralydsensorer 279 250 Inkrementellgivere 281 252 Absoluttgivere 288 Singleturn - Multiturn - ATEX - Tilbehør/Koblinger 255 Lineære målesystemer 311 Limes - Linelengdegivere - Magnetoresistive Potensiometer 257 Inklinometer 313 Inklinometer - Anemometer 262 Signaloverføring 314 Via sleperinger - Via fiberoptikk 265 Wireless 318 Trådløse induktive sensorer - Fotpedaler 267 Maskinsikkerhet 323 Laserskannere - Lysgardiner - Fotoceller - Brytere Låser - Sikkerhetsreleer - ASi Safety - PROFIsafe Sikkerhetskontrollere - Tilbehør 268 Identifikasjon 339 Strekkodelesere - RF-IDent - Visionsystemer Optisk dataoverføring - Strekkodeposisjonering 270 Pulstellere 349 Elektromekaniske - Elektroniske - Multifunksjonsdisplay 272 Forvalgstellere 354 275 Timetellere 355 Elektromekaniske - Elektroniske 280 Tachometer 358 Tachometer - Universalteller/Tacho-/frekvensmeter Stoppeklokke 282 Omformere for Frekvens og Turtall 361 283 Turtallsreleer 362 Turtallsreleer - Impulsfølgereleer - Frekvensreleer 285 Universalinstrumenter /-tellere 364 Universaltellere/Tacho-/frekvensmeter - Forvalgsreleer Stoppeklokke/Hastighetsforhold/-avvik - Instrument m/SSI-inngang - Instrument m/parallellinngang 295 Solenoider 365


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above