Page 18

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 Forsinket innkobling med kontrollkontakt ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Forklaring til fuksjonsdiagram ELEKTRO 110 Tidsrelèer 14 Tidsblokk COM3TP Ønsket funksjon og tidsområde stilles inn ved hjelp av DIP brytere. Tidsblokken plugges inn i sokkel type ES12 / Z396. Deretter settes universalreleet inn og låser blokken fast. Forsyninggspenningen kan være fra 24 - 240 VAC/DC, avhengig av universalreleets nominelle spolespenning. E - Forsinket innkobling Forsyningsspenningen tilsluttes og tidsforsinkelsen starter. Når den innstilte tiden er utløpt, aktiveres utgangsreléet. Releet nullstilles når forsyningsspenningen avbrytes. Wu - Innkoblingsimpuls Når forsyningsspenningen tilsluttes, aktiveres utgangsreléet og tidsforsinkelsen starter. Når tiden er utløpt, faller reléet fra. Avbrytes forsyningsspenningen før den innstilte tiden er utløpt, faller reléet fra og tiden nullstilles. U Es t Es - Tidstart ved aktivering av ekstern kontakt Forsyningsspenningen tilsluttes, men tidsforsinkelsen starter først når den eksterne kontakten aktiveres. Etter at innstilt tid er forløpt, aktiveres utgangsreléet. U Ws - Tidstart ved aktivering av ekstern kontakt Forsyningsspenningen tilsluttes, men releet trekker til først når den eksterne kontakten aktiveres. Etter at innstilt tid er forløpt, faller utgangsreleet fra og forblir frafalt inntil den eksterne kontakten deaktiveres. Hvis den eksterne kontakten gir kortere pulser enn innstilt tidsområde forblir releet aktivert. Innkoblingsimpuls U med kontrollkontakt t1 t2 Wu(S) Wu(S) - Innkoblingsimpuls med kontrollkontakt Når forsyningsspenningen tilsluttes, aktiveres utgangsreléet og tidsforsinkelsen starter. Når kontrollkontakten (S) aktiveres, stopper tidsforsinkelsen. Når (S) deaktiveres starter tidsforsinkelsen igjen, og når tiden er utløpt, faller reléet fra. Avbrytes forsyningsspenningen før den innstilte tiden er utløpt, faller reléet fra og tiden nullstilles. U R -Forsinket frafall ved deaktivering av ekstern kontakt Forsyningsspenningen tilsluttes, utgangsreléet aktiveres først når den eksterne kontakten aktiveres. Når den eksterne kontakten deaktiveres starter tidsforsinkelsen, og etter utløp av denne faller releet fra. U E(S) t1 t2 E (S) - Forsinket innkobling med kontrollkontakt Forsyningsspenningen tilsluttes og tidsforsinkelsen starter. Når kontrollkontakten (S) aktiveres, stopper tidsforsinkelsen. Når (S) deaktiveres starter tidsforsinkelsen igjen, og når tiden er utløpt, aktiveres utgangsreléet. Avbrytes forsyningsspenningen før den innstilte tiden er utløpt, faller reléet fra og tiden nullstilles. U Wa - Utkoblingsimpuls Forsyningsspenningen tilsluttes, når S aktiveres skjer det ingenting. Når S deaktiveres aktiveres utgangsreleet, og tidsforsinkelsen starter. Etter utløpt tidsforsinkelse deaktiveres utgangsreleet. Bi - Taktgiver, start med pulstd Forsyningsspenningen tilsluttes og utgangsreleet aktiveres, og blir liggende tiltrukket i den innstilte arbeidstiden. Deretter faller releet fra, og blir liggende frafalt i tilsvarende pausetid. Denne funksjonen fortsetter med like lange arbeids- og pausetider inntil forsyningsspenningen avbrytes. Bi(S) Bi(S) - Taktgiver, start med pulstd Forsyningsspenningen tilsluttes, når S aktiveres skjer det ingenting. Når S deaktiveres aktiveres utgangsreleet, og blir liggende tiltrukket i den innstilte arbeidstiden. Deretter faller releet fra, og blir liggende frafalt i tilsvarende pausetid. Denne funksjonen fortsetter med like lange arbeids- og pausetider inntil forsyningsspenningen avbrytes. Bp - Taktgiver, start med pulstd Forsyningsspenningen tilsluttes og den innstilte pausetiden starter. Når pausetiden er utløpt aktiveres utgangsreleet og blir liggende tiltrukket i den innstilte arbeidstiden. Deretter faller releet fra, og blir liggende frafalt i tilsvarende pausetid. Denne funksjonen fortsetter med like lange arbeids- og pausetider inntil forsyningsspenningen avbrytes. Bp(S) Bp(S) - Taktgiver, start med pulstd Forsyningsspenningen tilsluttes, når S aktiveres skjer det ingenting. Når S deaktiveres starter den innstilte pausetiden. Når pausetiden er utløpt aktiveres utgangsreleet og blir liggende tiltrukket i den innstilte arbeidstiden. Deretter faller releet fra, og blir liggende frafalt i tilsvarende pausetid. Denne funksjonen fortsetter med like lange arbeids- og pausetider inntil forsyningsspenningen avbrytes. Forsyningsspenning LED indikering Områder Nøyaktighet Reset 24 - 240VAC/DC Forsyningsspenning på Rele aktivert 50 msek. - 240 timer fordelt i 8 områder Område for funksjon og tid velges v.h.a. DIP brytere, tiden justeres v.h.a. potensiometer Gjentagelsesnøyaktighet ± 2% Nøyaktighet ± 2% Ved frakobling av forsyningsspenningen lengre enn 50 ms Tilkobling Målskisse Innstilling av tidsområde 12 funksjoner kan velges v.h.a. DIP brytere Artikkelnummer / Typebetegnelse Universal tidsblokk for 11-pins R15 ... relèer. Multifunksjon, -tid, -spenning. Forsinket inn, -frafall, innkoblingsimpuls og taktgiver COM3TP Tidsområde: 50 millisek. - 10 dager i 8 områder 24 - 240VAC/DC Fabrikat: Relpol


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above