Page 179

Produktkatalog_2016_April

TAQA (Type TAQ 2) TAQB (Type TAQ 6) Primærviklet strømtrafo Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 VARETEKST VARETEKST ELEKTRO 180 Strømtrafoer 67,5* Terminaldeksel ATACOP06 er ikke standard Terminaldeksel ATACOP03 er ikke standard 47* 45 5* 17* 60 49,5 65 70 80 12 Varenummer VA kl. 3 VA kl. 1 VA kl. 0,5 TAQA50A500 TAQ2 5/5 6 4 2 TAQA50B100 TAQ2 10/5 6 4 2 TAQA50B150 TAQ2 15/5 6 4 2 TAQA50B200 TAQ2 20/5 6 4 2 TAQA50B250 TAQ2 25/5 6 4 2 TAQA50B300 TAQ2 30/5 6 4 2 TAQA50B400 TAQ2 40/5 6 4 2 TAQA50B500 TAQ2 50/5 6 4 2 TAQA50B600 TAQ2 60/5 6 4 2 TAQA10A500 TAQ2 5/1 6 4 2 TAQA10B100 TAQ2 10/1 6 4 2 TAQA10B150 TAQ2 15/1 6 4 2 TAQA10B200 TAQ2 20/1 6 4 2 TAQA10B250 TAQ2 25/1 6 4 2 TAQA10B300 TAQ2 30/1 6 4 2 TAQA10B400 TAQ2 40/1 6 4 2 TAQA10B500 TAQ2 50/1 6 4 2 TAQA10B600 TAQ2 60/1 6 4 2 TAQB50A500 TAQ6 5/5 12 10 6 TAQB50B100 TAQ6 10/5 12 10 6 TAQB50B150 TAQ6 15/5 12 10 6 TAQB50B200 TAQ6 20/5 12 10 6 TAQB50B250 TAQ6 25/5 12 10 6 TAQB50B300 TAQ6 30/5 12 10 6 TAQB50B400 TAQ6 40/5 12 10 6 TAQB50B500 TAQ6 50/5 12 10 6 TAQB50B600 TAQ6 60/5 12 10 6 TAQB10A500 TAQ6 5/1 12 10 6 TAQB10B100 TAQ6 10/1 12 10 6 TAQB10B150 TAQ6 15/1 12 10 6 TAQB10B200 TAQ6 20/1 12 10 6 TAQB10B250 TAQ6 25/1 12 10 6 TAQB10B300 TAQ6 30/1 12 10 6 TAQB10B400 TAQ6 40/1 12 10 6 TAQB10B500 TAQ6 50/1 12 10 6 TAQB10B600 TAQ6 60/1 12 10 6 TAQC (Type TAQ 10) Primærviklet strømtrafo med M8-tilkobling 10 106 81 75 85 131 17* 12,5 25 50 85 45 45 90 4 Ø 8,5 Varenummer VA kl. 3 VA kl. 1 VA kl. 0,5 TAQC50A500 TAQ10 5/5 20 15 10 TAQC50B100 TAQ10 10/5 20 15 10 TAQC50B150 TAQ10 15/5 20 15 10 TAQC50B200 TAQ10 20/5 20 15 10 TAQC50B250 TAQ10 25/5 20 15 10 TAQC50B300 TAQ10 30/5 20 15 10 TAQC50B400 TAQ10 40/5 20 15 10 TAQC50B500 TAQ10 50/5 20 15 10 TAQC50B600 TAQ10 60/5 20 15 10 TAQC10A500 TAQ10 5/1 20 15 10 TAQC10B100 TAQ10 10/1 20 15 10 TAQC10B150 TAQ10 15/1 20 15 10 TAQC10B200 TAQ10 20/1 20 15 10 TAQC10B250 TAQ10 25/1 20 15 10 TAQC10B300 TAQ10 30/1 20 15 10 TAQC10B400 TAQ10 40/1 20 15 10 TAQC10B500 TAQ10 50/1 20 15 10 TAQC10B600 TAQ10 60/1 20 15 10 TAQC50B800 TAQ10 80/5 20 15 10 TAQC50C100 TAQ10 100/5 20 15 10 TAQC50C120 TAQ10 120/5 20 15 10 TAQC50C150 TAQ10 150/5 20 15 10 TAQC50C200 TAQ10 200/5 20 15 10 TAQC50C250 TAQ10 250/5 20 15 10 TAQC50C300 TAQ10 300/5 20 15 10 Terminaldeksler ATACOP01 TAI200/TAI233 ATACOP02 TAI310 / TAI400 / TAI500 ATACOP03 TAQ10 / TAQ10P / TAS63 / TAS63P / TAS64 / TAS80 / TAS80P / TAS81 / TAS125 / TAS125P ATACOP04 TAS65 / TAS84 / TAS102 / TAS102B / TAS102BP / TAS127 / TAS127B ATACOP05 TAU8 / TAU81P / TAU9 / TAU91P / TAU10 / TAU101P / TAU11 / TAU111P / TAU12 / TAU121P / TAU13 / TAU131P ATACOP06 TAQ1 / TAQ2 / TAQ6 ATACOP07 TAQ20 / TAQ20P ATACOP11 BSA02 / BSA03 ATACOP12 TAIBB ATACOP13 TA221 / TA327 / TA426 / TA432 / TA540 Fabrikat: IME ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no 175


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above