Page 161

Produktkatalog_2016_April

Pluggbare moduler for NEMO 96 HD og NEMO 96 HD+ A B C D S 1000/296 IF96009, LONWORKS IF96013, M-bus 1 2 AUX. SUPPLY + – 21 X X X Funksjon Maks. antall Posisjon FIRMWARE VERSJON A B C D IF96001 Kommunikasjon RS485 1 • Alle IF96002 Kommunikasjon RS232 1 • Alle IF96003 2 pulsutganger for energimåling 2 • • • • Alle IF96004 2 analogutganger 0/4...20mA 2 • • Fra V 1.08 IF96005 2 alarmutganger 2 • • • • IF96006 Strøm i nøytralleder 1 • IF96007 PROFIBUS kommunikasjon 1 • IF96009 LONWORKS kommunikasjon 1 • Alle Fra V 1.08 Fra V 1.08 Fra V 2.00 IF96010 I/O, 2 innganger/2 utganger 2 • • Fra V 2.06 IF96011 I/O, 2 inng. 12-24VDC/2 utganger 2 • • IF96012 RS485 + memorymodul 1 • Fra IF96013 M-Bus kommunikasjon 1 • Fra IF96014 RS485 Bacnet kommunikasjon 1 • Fra IF96015 Ethernet 1 • Fra IF96016 Pt100 1 Fra • Fra V 2.06 V 2.06 V 2.06 V 2.08 V 2.00 V 2.30 IF96017 Harmonisk analyse (kun med HD+) 1 • Fra V 3.02 IF96018 Radiokommunikasjon 1 Fra V 2.33 • • Tabellen viser firmware versjonen til instrumentene som støtter funksjonene til de ulike modulene. Ved å bruke IF96001 (RS485) eller IF96002 (RS232) kommunikasjonsmodul er det mulig å oppgradere ved hjelp av PC. S 1000/289 IF96007, PROFIBUS 5 4 3 2 1 9 8 7 6 S 1000/291 IF96006, Måling av strøm i N-leder I N P U T MD VOLTAGE CURRENT 2 5 8 11 1 3 4 6 7 9 S1 P1 S1 P1 S1 P1 20 X X X LOAD 1 2 S1 P1 2 5 8 11 S 1000/313 IF96010, IF96011 IN OUT + 1 – + 2 – 1 2 15 16 17 18 6 7 8 9 IF96017 3 4 5 ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Utgitt 03 - 2016 ELEKTRO 175 Nettanalysatorer Plug-in modul S 1000/273 IF96001, IF96012, IF96014 RS485 RS 485 Rx / Tx GND + – 3 4 5 S 1000/276 IF96002, RS232 RS 232 GND Rx / Tx 5 3 2 S 1000/274 IF96003, 2 stk. pulsutganger 1 2 6 7 8 9 S 1000/281 IF96004, 2 stk. 4-20mA 1 2 + + 6 7 8 9 S 1000/275 IF96005, 2 stk. alarmutganger 1 2 6 7 8 9 a A L1 L2 L3 N 3 = + R XD / T XD 8 = - RXD / TXD 6 = VP 5 = DG ND IF96001 Tx/Rx Tx/Rx GND + 3 4 5 RS485 Fabrikat: IME 157


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above