Page 160

Produktkatalog_2016_April

AUX. SUPPLY + – X X AUX. SUPPLY + – X X AUX. SUPPLY + – X X AUX. SUPPLY + – X X S 1000/295 Programmerbare parameter for analogutganger og alarmutganger ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Utgitt 03 - 2016 S 1000/265 2 11 NEMO 96 HDL(e) leveres med pulsutgang mellom klemme T1-T2 som standard NEMO 96 HDL leveres med pulsutgang mellom klemme T1-T2 som standard Rx / Tx GND X X AUX. SUPPLY + – RS 485 + – NEMO 96 HDL(e) leveres med pulsutgang mellom klemme T1-T2 som standard S 1000/268 ELEKTRO 175 Nettanalysatorer 156 Fabrikat: IME KOBLINGSSKJEMAER NEMO 96 HD(L)(Le), MF9600.., MF9610.., MF964... MF96J.. Dersom det også skal måles spenning mot jord i et IT-nett må kobl. skjema S1000/293-jord benyttes og oppsettet 3n3E NEMO 96 HD +, MF9602.. Dersom det også skal måles spenning mot jord i et IT-nett må kobl. skjema S1000/293-jord benyttes og oppsettet 3n3E A UX. S UPP LY + – 20 AUX. SUPP LY + – X X X INPUT VOLTAGE CURRENT S1 P1 S1 P1 a A b B a A b B L1 L2 L3 21 LOAD 2 5 8 INPUT V OLTAGE CURRENT 20 21 2 5 8 11 1 4 7 9 S 1000/266 AUX. SUPPLY + – X X X S1 P1 S1 P1 S1 P1 a A b B a A b B L1 L2 L3 LOAD 2 5 8 INPUT VOLTAGE CURRENT 20 21 2 5 8 11 1 3 4 6 7 9 S 1000/267 AUX. SUPPLY + – X X X S1 P1 S1 P1 S1 P1 a A L1 L2 L3 N X X X LOAD INPUT VOLTAGE CURRENT 20 21 2 5 8 11 1 3 4 6 7 9 2 5 8 11 2 5 8 11 1 3 4 6 7 9 S1 P1 a A b B L N X LOAD X S1 P1 S1 P1 a A b B a A b B L1 L2 L3 LOAD 2 5 8 INPUT VOLTAGE CURRENT 20 21 2 5 8 11 1 3 4 6 7 9 S 1000/293 X S1 P1 S1 P1 S1 P1 a A b B a A b B L1 L2 L3 LOAD 2 5 8 INPUT VOLTAGE CURRENT 20 21 2 5 8 11 1 3 4 6 7 9 S 1000/294 X S1 P1 S1 P1 S1 P1 a A L1 L2 L3 N X X X LOAD INPUT V OLTAGE CURRENT 20 21 2 5 8 11 1 3 4 6 7 9 2 5 8 11 NEMO 72-L, MF7.. OBS! Strømtrafoenes sekundærside må ikke jordes! I N P U T OUTPUT RS 485 S 1 P1 S1 P1 S1 P1 LOAD 2 5 8 11 1 4 7 3 12 13 + Rx / Tx – GND 33 34 35 AUX. SUPPLY 20 21 VOLTAGE CURRENT S 1000/164 a A L1 L2 L3 N 2 5 8 11 S1 P1 I N P U T OUTPUT RS 485 S1 P1 LOAD 2 5 8 1 4 7 12 13 Rx + / Tx – GND 33 34 35 AUX. S UPPLY 20 21 VOLTAGE CURRENT S 1000/166 a A b B a A b B L1 L2 L3 2 5 8 X S1 P1 S1 P1 a A b B a A b B L1 L2 L3 LOAD 2 5 8 INPUT VOLTAGE CURRENT 20 21 2 5 8 11 1 3 4 6 7 9 S 1000/293-jord NEMO 96 HDL(e) leveres med pulsutgang mellom klemme T1-T2 som standard OBS! Jording av strømtrafoenes sekundærside er frivillig. Dersom de samme strømtrafoene også er tilkoblet annet utstyr, bør det kontrolleres om jording av strømtrafoenes sekundærside kan påvirke målingene. Måleverdi 3n3E 3-3E 3-2E 1n1E U1 U1 U2 U3 U12 U12 U12 U23 U23 U23 U31 U31 U31 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A3 A3 A3 P1 P2 P3 VAr1 VAr2 VAr3 P P P P VAr VAr VAr VAr PF PF PF PF FrEq FrEq FrEq FrEq X S1 P1 S1 P1 a A b B a A b B L1 L2 L3 LOAD 2 5 8 INPUT VOLTAGE CURRENT 2 5 8 11 1 3 4 6 7 9 TI T2 20 3 4 5 F S 1000/397 21 OBS! Kun NEMO 96 HD(L) OBS! Kun NEMO 96 HDLe


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above