Page 158

Produktkatalog_2016_April

OUTPUT 35 33 34 21 X X OUTPUT 35 33 34 21 Rx / Tx GND A UX. SUPPLY AUX. SUPPLY 15 29 20 X X RS 485 + – Rx / Tx GND X X RS 485 + – AUX. SUPPLY INPUT INPUT ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Utgitt 03 - 2016 NEMO D4: MF6FT0..., MF6FTU... MF6FT4... OBS! Skjemaene er generelle. Tilgjengelig utgangssignal er avhengig av utførelse! 2 11 5 8 ELEKTRO 175 Nettanalysatorer 154 Fabrikat: IME KOBLINGSSKJEMAER INPUT INPUT I N P U T 2 5 8 11 1 3 4 6 7 9 S1 P1 a A b B OUTPUT 35 33 34 21 OUTPUT 35 33 34 21 X X O U T P U T RS 485 Rx / Tx GND + – AUX. SUPPLY AUX. SUPPLY 15 29 33 34 35 20 L N LOAD X AUX. SUPPLY 21 2 5 8 1 3 4 6 7 9 S1 P1 S1 P1 I N P U T LOAD a A b B a A b B L1 L2 L3 11 X 2 5 8 O U T P U T 33 34 35 AUX. SUPPLY 21 S.1000/307 3-2E (L1-L3) S.1000/305 1N1E Rx / Tx GND X X X I N P U T S 1 P1 S1 P1 S1 P1 VOLTAGE CURRENT a A b B a A b B L1 L2 L3 RS 485 + – LOAD 2 5 8 2 5 8 11 1 3 4 6 7 9 O U T P U T 33 34 35 AUX. SUPPLY 15 29 20 21 X S1 P1 S1 P1 S1 P1 a A L1 L2 L3 N X X X LOAD I N P U T VOLTAGE CURRENT 2 5 8 11 2 5 8 11 1 3 4 6 7 9 O U T P U T 33 34 35 15 29 20 21 S.1000/310 3N3E S.1000/309 3-3E X S1 P1 L N a A b B 2 5 8 11 1 3 4 6 7 9 VOLTAGE CURRENT 2 11 RS 485 GND Rx / Tx 20 + – 33 35 X S1 P1 S1 P1 S 1 P1 a A L1 L2 L3 N X X X 2 5 8 11 1 3 4 6 7 9 VOLTAGE CURRENT 2 5 8 11 RS 485 GND Rx / Tx 20 + – 33 35 X S1 P1 S1 P1 a A b B a A b B L1 L2 L3 2 5 8 1 3 7 9 VOLTAGE CURRENT 2 5 8 RS 485 GND Rx / Tx 20 + – 33 35 2 5 8 RS 485 GND Rx / Tx 2 5 8 1 3 7 9 VOLTAGE CURRENT 20 + – 4 6 33 35 S 1000/220 S 1000/212 S 1000/213 S 1000/282 11 NEMO D4: MF6HTU..., MF6HT4... OBS! Skjemaene er generelle. Tilgjengelig utgangssignal er avhengig av utførelse! OBS! Jording av strømtrafoenes sekundærside er frivillig. Dersom de samme strømtrafoene også er tilkoblet annet utstyr, bør det kontrolleres om jording av strømtrafoenes sekundærside kan påvirke målingene.


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above