Page 156

Produktkatalog_2016_April

NEMO 96 3D NEMO 72-b Modell MF3ET00056 MF7GT... 96x96mm 72x72mm Målinger Display røde LED LCD 3-fase, 3-leder, 4-leder,   Fasestrømmer og strøm i N-leder   Strøminngang via intern shunt via intern shunt Programmerbart omsetningsforhold strømtrafoer   Fasespenninger/linjespenninger   Frekvens   Effektfaktor   Aktiv, reaktiv- og tilsynelatende effekt   Maksimaleffekt   Peak maksimaleffekt  Maksimalstrøm  Peak maksimalstrøm  Utganger Digitale utganger 2 stk for alarm Nøyaktighet (klasse eller av avlest verdi) Spenning: NEMO 96 3D: ±0,5%, NEMO 72-b: ±0,5% Strøm: NEMO 96 3D: ±0,5%, NEMO 72-b: ±0,5% Effekt: NEMO 96 3D: ±1,5%, NEMO 72-b: ±1,5% Effektfaktor: NEMO 96 3D: ±2%, NEMO 72-b: ±2% Frekvens: NEMO 96 3D: ±0,15 Hz%, NEMO 72-b: ±2% Nominell strøm, direkte eller via strømtrafo: NEMO 96 3D: 5 A. NEMO 72-b: 1 eller 5 A (spesifiser) Nominell spenning: NEMO 96 3D: Maks 450V, NEMO 72-b: 340-450V (Andre spenninger på forespørsel) NEMO 96 3D MF3ET NEMO 72-b MF7GT L1 L2 1 ALARMS 2 X X 1 ALARMS 2 L1 L2 X X Artikkelnummer / Typebetegnelse Programmerbare parameter for alarmutganger ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Utgitt 03 - 2016 ELEKTRO 175 Nettanalysatorer 152 Fabrikat: IME NETTANALYSATORER NEMO 96 3D MF3ET00056, 450V, 5A, Us 230V NEMO 72-b MF7GT2008A, 340-450V, 1A, MF7GT2009A, 340-450V, 5A, 2 5 8 11 1 4 7 3 L3 N S1 P1 S1 P1 S1 P1 I N P U T X X X X 30 31 40 41 S 1000/285 I N P U T 30 31 40 41 2 5 8 1 4 7 L3 S1 P1 S1 P1 X S 1000/287 Valgbare parameter 3-2E 3n3E U1 Phase voltage L1 U2 Phase voltage L2 U3 Phase voltage L3 U1 Voltage A1 Phase current L1 A2 Phase current L2 A3 Phase current L3 A1 Current U12 Linked voltage L1 - L2 U23 Linked voltage L2 - L3 U31 Linked voltage L3 - L1 P1 Phase active power L1 P2 Phase active power L2 P3 Phase active power L3 VAr1 Phase reactive power L1 VAr2 Phase reactive power L2 VAr3 Phase reactive power L3 P Active power VAr Reactive power PF Power factor FrEq Frequency retP Reverse power 1


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above