Page 144

Produktkatalog_2016_April

Utgitt 03 - 2016 ELEKTRO 168 Analoge Instrumenter 140 Analoge instrumenter Fabrikat: IME Kontaktinstrumenter OBS! Forsyningsspenning 115 eller 230VAC (må spesifiseres) Likestrøm ANT3411 (AL96-DA/3) 0-20mA, maks./min.kontakter ANT3412 (AL96-DA/4) 0-20mA, 2 maks.kontakter ANT3413 (AL96-DA/6) 0-20mA, 2 min.kontakter ANT3511 (AL96-DA/3) 4-20mA, maks./min.kontakter ANT3512 (AL96-DA/4) 4-20mA, 2 maks.kontakter ANT3513 (AL96-DA/6) 4-20mA, 2 min.kontakter Likespenning inntil 200V (må spesifiseres) ANT6P1 (AL96-DV/3) maks./min.kontakter ANT6P2 (AL96-DV/4 2 maks.kontakter ANT6P3 (AL96-DV/6 2 min.kontakter Vekselstrøm ANT111..3 (AL96-AA/3) -/1A, maks./min.kontakter ANT151..3 (AL96-AA/3) -/5A, maks./min.kontakter ANT111..4 (AL96-AA/4) -/1A, 2 maks.kontakter ANT151..4 (AL96-AA/4) -/5A, 2 maks.kontakter ANT111..5 (AL96-AA/6) -/1A, 2 min.kontakter ANT151..5 (AL96-AA/6) -/5A, 2 min.kontakter Vekselspenning inntil 500VAC (må spesifiseres) ANT4C..3 (AL96-AV/3) maks./min.kontakter ANT4C..4 (AL96-AV/4) 2 maks.kontakter ANT4C..5 (AL96-AV/6) 2 min.kontakter Synkronoskop ANTJ10 Syncro 96C 110-600V maks. 800V . Aux: 18-36VDC. med releutgang GENERELLE TILLEGG Løse skalaer (slide in), standard skalering Skala kOhm for A-ISOMETER Bender Ikke-standard symboler Spesialskala på forespørsel Rød eller grønn skalamarkering Rød , gul eller grønn sektormarkering Grå, smal frontramme RAL7037 Kalibrert til en temperatur forskjellig fra 23 oC. Ekstra dempet måleverk (hvis mulig) Rød, justerbar markeringsviser 90o 240o Bakgrunnsbelyst skala Sort skala med hvit eller gul skalagradering og viser Påmontert trimmepot. for dreiespole - voltmeter Akustisk alarm B/CP28 5-28V DC B/PS250 110-220V AC/DC B/CS250 110-220V AC/DC B/SM28 UP Hvit ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above