Page 137

Produktkatalog_2016_April

kWh-målere MID-sertifiserte Conto D1-MID Conto D2-MID Conto D4-MID Modell CE1DMID12 CE2DMID1x CE4DMID01 CE4DMID2x CE4DMID3x 1 modul 2 moduler 4 moduler 4 moduler 4 moduler Målinger Display LCD, 6 siffer LCD, 6 siffer LCD, 8 siffer LCD, 8 siffer LCD, 8 siffer MID-sertifisert      Nett 1-fase 1-fase 3-fase, 3/4-leder 3-fase, 3-leder 3-fase, 4-leder Måleinngang 0-45A 0-63A -/5A 0-63A 0-63A Nominell spenning 230V 230V 100 ...480V L-L 230/400V 230/400V Avleste verdier m/nøyaktighet Aktiv energi total og partiell (iht. EN 50470) klasse B klasse B klasse B (total) klasse B klasse B Reaktiv energi total + partiell (iht. EN62053-23) klasse 2 (total) klasse 2 Klasse 2 Maksimaleffekt    Peak maksimaleffekt    Strøm Faseledere     Strøm N-leder  Fasespenninger L1-N, L2-N, L3-N     Linjespenninger L1-2, L2-3, L3-1     Frekvens     Aktiv effekt     Reaktiv effekt    Tilsynelatende effekt    Aktiv effekt L1, L2, L3    Reaktiv effekt L1, L2, L3    Effektfaktor     Driftstimeteller     Utganger Pulsutgang  1 stk for puls  CE2DMID12   CE4DMID22  CE4DMID32 Seriell interface RS485 Modbus  CE2DMID11   CE4DMID21  CE4DMID31  Standard Plomberbare klemmer og kapsling Conto D2-MID Conto D4-MID 89 93 60,6 44 62 71,2 45 62 Conto D1-MID 119 90 45 45 CE4DMID32 Conto D4-Pd. MID IMP 63A 230/400V, 4-leder. 1imp/1Wh/10Wh/100Wh/1kWh/10kWh eller 1imp/1VArh/10VArh/100VArh/1kVArh/10kVArh ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Utgitt 02 - 2014 ELEKTRO 165 kWh- / kVAr - målere Artikkelnummer / Typebetegnelse Conto D1-MID CE1DMID12 Conto D1. MID 45A 230V Pulsutgang, i imp/1Wh Conto D2-MID CE2DMID11 Conto D2. MID 63A 230V RS485 Modbus CE2DMID12 Conto D2. MID 63A 230V 1imp/1Wh/10Wh/100Wh/1kWh Conto D4-MID CE4DMID01 Conto D4-Pt. MID IMP+RS485 Modbus -/5A 100-480V L-L, 3- eller 4-leder. Aux 230VAC CE4DMID21 Conto D4-Pd. MID RS485 10 63 A 230....400V. 3-leder. CE4DMID22 Conto D4-Pd. MID IMP 10 63 A 230.....400V. 3-leder. 1imp/1Wh/10Wh/100Wh/1kWh/10kWh eller 1imp/1VArh/10VArh/100VArh/1kVArh/10kVArh CE4DMID31 Conto D4-Pd. MID RS485 63A 230/400V, 4-leder. 45 89 44 35 65,6 17,5 Fabrikat: IME 133


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above