Page 7

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

4 Pensjon 26 4.1 Tjenestepensjon 26 4.2 Avtalefestet pensjon (AFP) 26 4.3 Variable tillegg 27 5 Diverse 27 5.1 Boliglån 27 5.2 Midler til opplærings- og utviklingstiltak (OU-midler) 27 5.3 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling 27 5.4 Omstilling og effektivisering i staten 28 5.5 Inn i tariffområdet 28 5.6 Seniorpolitiske tiltak 29 5.7 Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie 30 6 (bemanningsforetak) 6 Avtalefestet ferie 30 7 Varighet 31 8 Rettstvist 31 9 Protokolltilførsler 31 Vedlegg 1 33 Lønnsplanhefte nr. 52 33 Vedlegg 2 61 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2016 – 2018 61 Vedlegg 3 66 Intensjonserklæring om omstilling under trygghet 66 Vedlegg 4 67 Pensjonsgivende variable tillegg iverksatt 01.08.1993 67


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above