Page 66

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

65 Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Mattilsynet Mattilsynet Hovedkontor i Oslo Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Veterinærinstituttet Veterinærinstituttet Øvrige Landbruks- og matdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Fiskeridirektoratet m/ytre etater Fiskeridirektoratet Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) Havforskningsinstituttet m/avd. Havforskningsinstituttet Justervesenet Justervesenet Konkurransetilsynet Konkurransetilsynet Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Norsk Romsenter Norsk Romsenter Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Patentstyret Patentstyret Sjøfartsdirektoratet Sjøfartsdirektoratet Øvrige Nærings- og fiskeridepartementet Klagenemnda for industrielle rettigheter Norsk akkreditering Olje- og energidepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Oljedirektoratet Oljedirektoratet Øvrige Olje- og energidepartementet Samferdselsdepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet Jernbaneverket Jernbaneverket Kystverket Kystverket Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Statens havarikommisjon for transport Statens havarikommisjon for transport Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens jernbanetilsyn Statens jernbanetilsyn Øvrige Samferdselsdepartementet Utenriksdepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Utenriksdepartementet Utenriksdepartementet Fredskorpset Fredskorpset NORAD NORAD 5


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above