Page 65

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

Sør-Hålogaland bispedømme Sør-Hålogaland bispedømme Tunsberg bispedømme Tunsberg bispedømme Rikskonsertene Rikskonsertene Riksteatret Riksteatret Språkrådet Språkrådet Øvrige: Kulturdepartementet Det praktisk-teologiske seminar Kunst i offentlige rom (KORO) Norsk lokalhistorisk institutt Svalbard kirke Kunnskapsdepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Molde Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Volda Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Østfold Kunst- og designhøgskolen i Bergen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Oslo Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga Nord universitet Nord universitet Norges Handelshøgskole Norges Handelshøgskole Norges Idrettshøgskole Norges Idrettshøgskole Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges Musikkhøgskole Norges Musikkhøgskole Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norsk utenrikspolitisk institutt Norsk utenrikspolitisk institutt Sameskolen for Midt-Norge Utdanningsdirektoratet Samisk høgskole Samisk høgskole Samisk videregående skole og reindriftsskole Utdanningsdirektoratet Samisk videregående skole (Karasjok) Utdanningsdirektoratet Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Statens lånekasse for utdanning Statens lånekasse for utdanning Statped Statped Universitetet i Agder Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet Universitetet i Tromsø– Norges arktiske universitet Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet VOX VOX Øvrige Kunnskapsdepartementet De nasjonale forskningsetiske komiteer (FEK) Sekretariatet for foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG) Vea blomsterdekoratørskole Landbruks- og matdepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 64 4


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above