Page 64

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

63 Norsk Kulturminnefond Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Datatilsynet Datatilsynet Departementenes servicesenter (DSS) Departementenes servicesenter (DSS) Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling Distriktssentret – kompetansesenter for distriktsutvikling Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Troms Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Husbanken Husbanken Husleietvistutvalget Husleietvistutvalget Kartverket Kartverket Sametinget Sametinget Statsbygg Statsbygg Valgdirektoratet Valgdirektoratet Øvrige Kommunal- og moderniserinsdepartementet Galdu – kompetansesenter for urfolks rettigheter Internasjonalt reindriftssenter Kulturdepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Kulturdepartementet Kulturdepartementet Arkivverket (inkl. 8 statsarkiv) Riksarkivet Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond Kirkerådet Kirkerådet Lotteri- og stiftelsestilsynet Lotteri- og stiftelsestilsynet Medietilsynet Medietilsynet Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) Norsk filminstitutt Norsk filminstitutt Norsk kulturråd Norsk kulturråd Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Agder og Telemark bispedømme Agder og Telemark bispedømme Bjørgvin bispedømme Bjørgvin bispedømme Borg bispedømme Borg bispedømme Hamar bispedømme Hamar bispedømme Møre bispedømme Møre bispedømme Nidaros bispedømme Nidaros bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme Oslo bispedømme Oslo bispedømme Stavanger bispedømme Stavanger bispedømme 3


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above