Page 62

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

61 VEDLEGG 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2016-2018 (Gjeldende fra 1. mai 2016) Statsministerens kontor: Virksomhet: Forhandlingssted: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten Regjeringsadvokaten Riksrevisjonen: Virksomhet: Forhandlingssted: Riksrevisjonen Riksrevisjonen Sivilombudsmannen: Virksomhet: Forhandlingssted: Sivilombudsmannen Sivilombudsmannen Arbeids- og sosialdepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet Arbeids- og velferdsetaten NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet Pensjonstrygden for sjømenn Pensjonstrygden for sjømenn Petroleumstilsynet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse Trygderetten Trygderetten Øvrige Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidsretten Riksmekleren Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Forbrukerombudet Forbrukerombudet Forbrukerrådet Forbrukerrådet Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Sentralenheten Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) Øvrige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Likestillings- og diskrimineringsnemnda Forbrukertvistutvalget Barneombudet Finansdepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Finansdepartementet Finansdepartementet Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Finanstilsynet Finanstilsynet Skatteetaten Skattedirektoratet Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå Tolletaten Tolldirektoratet Øvrige Finansdepartementet Forsvarsdepartementet: Virksomhet: Forhandlingssted: Forsvarsdepartementet Forsvarsdepartementet 1


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above