Page 61

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

Kode 1195 Hjelpepleier innebærer ingen administrative funksjoner. Koden benyttes for hjelpepleier med spesielle 60 3 LØNNSPLANER pr. 1. mai 2016 Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. Spesielle godskrivingsregler, fellesbest. § 5 B 21.205 SYKEPLEIEPERSONALE 0807 Sykepleier LR15 2 0810 Spesialutdannet sykepleier LR18 2 0816 Avdelingssykepleier 49- 0820 Oversykepleier 50- 21.206 HJELPEPLEIER M.V. 0825 Pleiemedhjelper LR03 0826 Barnepleier LR04 0827 Hjelpepleier LR04 1195 Hjelpepleier 35- 21.207 FYSIOTERAPEUT 0832 Fysioterapeut LR15 2 1351 Spesialfysioterapeut LR18 2 0834 Avdelingsleder/fysioterapeut 46- 0835 Instruktør/fysioterapeut 46- 0836 Sjeffysioterapeut 50- 21.208 OFFENTLIG GODKJENT ERGOTERAPEUT 0840 Ergoterapeut LR15 2 1254 Avdelingsergoterapeut 46- 21.209 BIOINGENIØR 0844 Bioingeniør LR15 2 0846 Avdelingsbioingeniør 46- 0847 Sjefbioingeniør 50- 21.210 RØNTGENPERSONELL 0852 Radiograf LR15 2 1256 Avd. radiograf 48- 15


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above