Page 60

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

59 Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. Spesielle godskrivingsregler, fellesbest. § 5 B BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 18.380 FYLKESNEMNDENE 1177 Leder av fylkesnemnda 74- BARNE- OG FAMILIEVERN 18.385 DIVERSE STILLINGER 1484 Assistent LR02 1486 Miljøarbeider LR04 1489 Miljøterapeut LR15 2 1488 Miljøterapeut LR17 1534 Spesialutdannet miljøterapeut LR18 2 1487 Miljøarbeider 36- 1492 Leder 36- 1491 Ass. leder 41- 1490 Spesialutdannet miljøterapeut 46- 1493 Leder 47- 18.386 KLINISK TJENESTE - DIV. STILLINGER 1494 Sosionom LR15 2 1495 Barnevernspedagog LR15 2 1508 Vernepleier LR15 2 1496 Klinisk barnevernspedagog LR18 2 1509 Spesialutdannet vernepleier LR18 2 1510 Spesialutdannet barnevernspedagog LR18 2 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET FISKERIDIREKTORATET 19.410 DIVERSE STILLINGER 0080 Inspektør LR16 2 1437 Inspektør LR22 1 0082 Førsteinspektør 40- 1546 Seniorinspektør 48- FISKERIDIREKTORATET/ HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 19.420 DIVERSE STILLINGER 1449 Kontrollør LR16 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET STATENS HELSETILSYN 21.100 DIVERSE STILLINGER 0738 Fagsjef 62- HELSEDIREKTORATET 21.115 DIVERSE STILLINGER 1553 Pasient- og brukerombud 61- KLINISK HELSE 21.200 LEGESTILLINGER 0781 Underordnet lege LR20 1 0773 Lege 47- 0777 Spesiallege 56- 0782 Overlege 61- 0784 Avdelingsoverlege 66- 21.202 TANNLEGESTILLINGER 0787 Spesialtannlege 56- 21.203 PSYKOLOG 0794 Psykolog 51- 1304 Psykolog med godkjent spesialitet 58- 0795 Spesialpsykolog 59- 0796 Sjefpsykolog 61- 21.204 SPESIALPERSONALE 1377 Farmasøyt 45- 0800 Avdelingsveterinær 53- 0802 Overveterinær 55- 0736 Legemiddelinspektør 57-


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above