Page 6

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

5 INNHOLD Forord 3 1 Sentrale bestemmelser 7 1.1 Innledning 7 1.2 Lønnstabeller 7 1.3 Stillingsplassering 7 1.4 Sentrale forhandlinger i perioden 8 2 Lokale bestemmelser 8 2.1 Parter 8 2.2 Forhandlingssteder 9 2.3 Lokal lønnspolitikk 9 2.4 Virkeområde 9 2.5 Lokale forhandlinger 9 2.6 Forhandlingsregler 11 2.7 Tvist 12 3 Fellesbestemmelsene 13 § 1 Generelt 13 § 2 Definisjoner 13 § 3 Innplassering på lønnsplan og opprykk 14 § 4 Beregning av ansiennitet ved ansettelse 14 § 5 Godskrivningsregler 15 § 6 Permisjoner som ikke avbryter tjenesteansienniteten 15 § 7 Arbeidstid 15 § 8 Kompensasjon for reiser innenlands 17 § 9 Lønnsutbetaling 17 § 10 Lønn ved overgang til annen stilling 17 § 11 Lønn under sykdom/skade, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, pleie av nærstående, velferdspermisjon og yrkesskade 18 § 12 Stedfortredertjeneste 19 § 13 Overtid 19 § 14 Ukentlig fritid 19 § 15 Natt-, lørdag- og søndagsarbeid mv 20 § 16 Helge- og høytidsdager 21 § 17 Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet 21 § 18 Lønn ved sykdom eller skade 22 § 19 Permisjon med lønn ved svangerskap, fødsel, adopsjon og amming 22 § 20 Omsorg for barn og pleie av nærstående i hjemmet 22 § 21 Militærtjeneste og sivil tjeneste 23 § 22 Velferdspermisjoner 24 § 23 Ytelser ved dødsfall – gruppelivspensjon 24 § 24 Ytelser ved yrkesskade 24


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above