Page 59

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

Ved innplassering på kode 1011 Førsteamanuensis og kode 1198 Førstelektor bortfaller doktorgradstillegg. Ved tilsetting i stilling som 1011 Førsteamanuensis, 1198 Førstelektor og som 1352 Postdoktor kommer Ved tilsetting fra 1. mai 2012 eller senere som 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat, foretas innplassering på minimum ltr. 50, LR20 alt. 8, og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet. Andre godskrivingsregler kommer ikke til anvendelse. Videre opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Den fiktive tjenesteansienniteten faller bort ved overgang til annen stilling. Ved tilsetting i stilling som 1200 Førstebibliotekar kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene § 5 og sikringsbestemmelsen i § 4 nr. 2 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Ved tilsetting i stillingskode 1545 Tannhelsesekretær kreves autorisasjon. 58 3 LØNNSPLANER pr. 1. mai 2016 Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. Spesielle godskrivingsregler, fellesbest. § 5 B 1308 Klinikkveterinær 46- 1012 Høgskoledosent 60- 1532 Dosent 69- 1013 Professor 69- 1404 Professor 78- Merknad: Merknad: Kode 1404 Professor for faglig lederskap kan kun benyttes etter godkjenning fra KMD. 17.511 TANNLEGE 1015 Instruktørtannlege 52- 1016 Spesialtannlege 57- 1353 Instruktørtannlege m/godkjent spesialistutdanning 55- 1260 Avdelingstannlege 60- 17.515 UTDANNINGSSTILLINGER 1018 Vitenskapelig assistent LR02 1017 Stipendiat LR20 1476 Spesialistkandidat LR20 1019 Vitenskapelig assistent 35- 1020 Vitenskapelig assistent 42- 1378 Stipendiat 49- Merknad: 17.520 UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR 1200 Førstebibliotekar LR24 1199 Universitetsbibliotekar LR25 1025 Riksbibliotekar 78- Merknad: 17.550 DIVERSE STILLINGER 0389 Fagkonsulent 35- 1029 Avdelingsleder 35- 0400 Driftsleder 35- 17.568 KLINIKKPERSONALE M.M. 1379 Klinikksekretær LR09 1545 Tannhelsesekretær LR09 1032 Instruktørtannpleier LR15 1533 Tannpleier LR15 2 1033 Klinikkavdelingsleder 35- Merknad: 17.580 SKIPSPERSONELL 1035 Skipsfører 35- METEOROLOGISK INSTITUTT 17.700 DIVERSE STILLINGER 1354 Meteorologifullmektig LR04 1355 Førstemeteorologifullmektig LR09 1356 Meteorologisekretær LR10 1042 Meteorologikonsulent LR17 1358 Statsmeteorolog LR25 1357 Stedlig leder 40- 13


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above