Page 58

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

57 Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. Spesielle godskrivingsregler, fellesbest. § 5 B KUNNSKAPSDEPARTEMENTET SKOLEVERKET 17.150 REKTOR/INSPEKTØR 0958 Studieinspektør 44- 0955 Undervisningsinspektør 44- 1401 Avdelingsleder 47- 0953 Rektor 49- 17.165 UNDERVISNINGSSTILLINGER 1423 Undervisningspersonell uten godkjent utdanning LR02 0961 Lærer LR27 0962 Adjunkt LR28 0963 Adjunkt med opprykk LR29 0965 Lektor LR30 0966 Lektor LR31 1424 Undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning 35- 0967 Hovedlærer Komp./tj.tid +2 ltr. 39- 1402 Rådgiver/sosiallærer 42- Merknad: Midlertidig tilsatte som fyller faglige, men ikke pedagogiske krav innplasseres i kode 1424. 17.200 SPESIALPEDAGOGISKE KOMPETANSESENTRA 1141 Nattevakt LR02 0968 Internatassistent LR03 0969 Instruktør LR03 0970 Miljøterapeut LR17 1202 Miljøterapeut LR15 2 1175 Musikkterapeut LR16 2 1176 Musikkterapeut LR20 1 el. 2 1472 Musikkterapeut 50- STATLIGE SKOLER 17.220 DIVERSE STILLINGER 0996 Dykkerinstruktør LR18 2 0998 Undervisningsinspektør 36- 1000 Spesiallege 55- UNIVERSITETER, HØGSKOLER OG FORSKNINGSINSTITUSJONER 17.500 FAGLIGE-ADMINISTRATIVE LEDERSTILLINGER 1206 Undervisn.leder 44- 1003 Avdelingsleder 44- 1197 Studiesjef 45- 1473 Studieleder 54- 1004 Rektor 55- 1006 EDB-sjef 56- 1475 Instituttleder 58- 1474 Dekan 60- 17.510 UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER 1007 Høgskolelærer/øvingslærer LR23 1352 Postdoktor LR24 1011 Førsteamanuensis LR24 1198 Førstelektor LR24 1008 Høgskolelektor LR25 1009 Universitetslektor LR25 1010 Amanuensis LR25


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above