Page 57

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

56 3 LØNNSPLANER pr. 1. mai 2016 Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. Spesielle godskrivingsregler, fellesbest. § 5 B STATENS VEGVESEN 13.415 DIVERSE STILLINGER 0676 Inspektør 35- HAVARIKOMMISJONEN 13.700 HAVARIKOMMISJONEN 0711 Havariinspektør 55- KYSTVERKET/KYSTDIREKTORATET 13.900 DIVERSE STILLINGER 0101 Maskinist 35- 0103 Styrmann 35- 0105 Oppsynsmann 35- 0106 Skipsfører 35- 13.910 LOSTJENESTE 0107 Losbåtfører LR12 1335 Statslosaspirant LR12 0110 Losformidler 35- 0108 Trafikkleder 46- 0111 Statslos 46- ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 14.100 ADMINISTRATIVE STILLINGER 0134 Distriktsarbeidssjef 49- 0721 Trygdesjef 49- 0717 Overlege 61- 1301 Overtannlege 61- 1250 Rådgivende overlege 61- 1395 Rådgivende overtannlege 61- 1348 Sjefslege 65- TRYGDERETTEN 14.180 ADMINISTRATIVE STILLINGER 1349 Rettsfullmektig 47- 0725 Rettsmedlem 72- 1350 Avdelingsleder 74- 1419 Nestleder 74- 1420 Leder 74- ARBEIDSTILSYNET 14.190 ADMINISTRATIVE STILLINGER 0355 Ass. overlege 56- 0356 Overlege 61- 14.210 DIVERSE STILLINGER 1343 Inspektør 41- 1371 Seniorinspektør 51- 0362 Spesiallege 57- UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSTJENESTEN 15.100 DIVERSE STILLINGER 0882 Ambassaderåd 55- 0883 Spesialråd 55- 0885 Ministerråd 59- 0886 Generalkonsul 75- 1507 Ambassadør 75- 15.120 OBSERVATØRER M.V. I INTERNASJONALE OPPDRAG 1399 Internasjonal rådgiver 52- 1306 Nestleder sendelag 57- 1305 Sendelagsleder 63- OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 11


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above