Page 56

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

55 Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. Spesielle godskrivingsregler, fellesbest. § 5 B KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET HUSLEIETVISTUTVALGET 10.500 ADMINISTRATIVE STILLINGER 1431 Leder 74- 1432 Tvisteløser 74- DEPARTEMENTENES SERVICESENTER (DSS) 10.510 VAKT- OG RESEPSJONSPERSONALE 1336 Sikkerhetsvakt LR10 1517 Resepsjonsvakt LR10 1337 Vaktførstebetjent 38- 1338 Vaktleder 41- FYLKESMANNSEMBETENE 10.520 ADMINISTRATIVE STILLINGER 0129 Assisterende fylkesmann 71- 10.525 DIVERSE STILLINGER 0431 Fagkonsulent 35- 0382 Fylkesagronom 45- 0434 Fylkesskogmester 45- 0822 Fylkessykepleier 50- 1261 Fylkesjordsjef 58- 0435 Fylkesskogsjef 58- 0774 Ass. fylkeslege 66- 0779 Fylkeslege 74- LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET MATTILSYNET 11.315 DIVERSE STILLINGER 1497 Inspektør 35- 1498 Førsteinspektør 42- 1499 Seniorinspektør 48- 1500 Distriktssjef 50- 1544 Spesialinspektør 60- KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET JERNBANEVERKET 13.100 ADMINISTRATIVE STILLINGER 1319 Avdelingsleder 35- 1316 Områdesjef 38- 1366 Faglig leder 39- 1372 Produksjonsleder 46- 13.131 KJØREVEGEN 1374 Trafikkstyrer LR10 1444 Trafikkstyrer LR14 1506 Toginformatør LR14 0503 Oppsynsmann 35- 1153 Elektrotekniker 35- 1294 Byggeleder 35- 1376 Fagspesialist 35- 0485 Sportekniker 35- 1443 Anleggsleder 36- 1373 Trafikkleder 37- 1375 Gruppeleder 38- Kode 1376 Fagspesialist benyttes for arbeidstakere med minimum fagbrev som i tillegg innehar spesielle kvalifikasjoner/funksjoner. Arbeidstakere innplassert i denne stillingskode utløser ikke sikringsbestemmelsen i forhold til arbeidsleder/formann m.v.


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above