Page 55

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

Kateket med teologisk embetseksamen eller utdanning som gir lektor- eller adjunktkompetanse skal lønnes som 0937 Kateket. 54 3 LØNNSPLANER pr. 1. mai 2016 Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. Spesielle godskrivingsregler, fellesbest. § 5 B GRENSEKOMMISSARIATET 08.800 DIVERSE STILLINGER 0345 Grenseinspektør 44- 0346 Grensekommissær 58- REDNINGSTJENESTEN 08.900 REDNINGSLEDER 0348 Redningsleder 41- 0349 Redningsinspektør 43- UTLENDINGSNEMNDA 08.950 UTLENDINGSNEMNDA 1425 Nemndleder 74- KULTURDEPARTEMENTET KULTURINSTITUSJONER M. M. 09.840 ADMINISTRATIVE STILLINGER 0351 Riksteatersjef 77- ARKIVVERKET 09.856 ARKIVARER 0353 Statsarkivar 62- 0354 Riksarkivar 76- DEN NORSKE KIRKE 09.860 PREST 0922 Kapellan LR26 1 1537 Prostiprest LR26 1 1555 Sokneprest LR45 1465 Spesialprest 56- 1466 Seniorprest 56- 0933 Prost 66- 0935 Domprost 73- 1170 Biskop 85- 09.865 KATEKET 0936 Kateket LR17 0937 Kateket LR23 NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 09.870 DIVERSE STILLINGER 0941 Restaureringsassistent LR10 0942 Restaureringstekniker LR17 2 Ved tilsetting som 0941 Restaureringsassisstent gis opprykk til 0942 Restaureringstekniker etter gjennomført opplæring i henhold til opplæringsplanene ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. 9


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above