Page 53

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

52 3 LØNNSPLANER pr. 1. mai 2016 Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. Spesielle godskrivingsregler, fellesbest. § 5 B JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET DOMSTOLENE 08.010 DOMMERFULLMEKTIG 0247 Dommerfullmektig 47- DOMSTOLENE (UNNTATT HØYESTERETT) 08.110 ADMINISTRATIVE STILLINGER 0250 Rettsskriver 37- PÅTALEMYNDIGHETEN 08.120 STATSADVOKAT/RIKSADVOKAT 0251 Riksadvokatfullmektig 47- 0252 Statsadvokatfullmektig 47- 0253 Statsadvokat 69- 0254 Førstestatsadvokat 73- DEN MILITÆRE PÅTALEMYNDIGHET 08.130 KRIGSADVOKAT/GENERALADVOKAT 1550 Krigsadvokatfullmektig 47- 0255 Krigsadvokat 55- 1541 Førstekrigsadvokat 62- 0256 Generaladvokat 66- SYSSELMANNSETATEN 08.150 DIVERSE STILLINGER 0259 Sysselmannsbetjent LR40 1209 Sysselmannsbetjent LR41 2 0260 Sysselmannsførstebetjent 51- 1268 Miljøvernsjef 51- 1169 Sysselmannsoverbetjent 55- 0261 Ass. sysselmann 56- 0262 Sysselmann 66- JORDSKIFTERETTENE 08.160 DIVERSE STILLINGER 1551 Jordskiftedommerfullmektig 47- 0455 Jordskiftedommer 55- 1467 Jordskifterettsleder 60- 0458 Jordskifteoverdommer 70- KRIMINALOMSORGEN 08.200 STRAFFEGJENNOMFØRING 0281 Miljøassistent LR02 1201 Miljøterapeut LR15 0808 Miljøterapeut LR17 2 0264 Fengselsbetjent LR39 0269 Fritidsleder 35- 0265 Fengselsførstebetjent 49- 1542 Fengselsoverbetjent 53- 0266 Fengselsinspektør 53- 08.201 ADMINISTRATIVE STILLINGER 0282 Underbestyrer 35- 0280 Gårdsbestyrer 41- 0272 Driftssjef 42- 1502 Ass. fengselsleder 54- 1503 Ass. friomsorgsleder 55- 1453 Friomsorgsleder 57- 1452 Fengselsleder 57- 7


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above