Page 52

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

51 Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. Spesielle godskrivingsregler, fellesbest. § 5 B 1284 Mekaniker m/off. fagbrev LR11 0173 Driftsplanlegger 35- 0179 Driftsassistent 35- 0176 Kvalitetsleder 37- 0174 Verkstedsleder 37- 0175 Driftskoordinator 37- 0178 Flyteknisk inspeksjonsleder 40- 0177 Verkstedsbestyrer 42- 05.210 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSPERSONALE 1285 Vedlikeholder u/fagbrev LR02 1286 Vedlikeholder m/off. fagbrev LR11 05.216 SAMBANDS- OG VARSLINGSTJENESTE 0184 Sambandsleder 35- 0185 Varslingsleder 35- 1145 Radioleder 35- 0186 Varslingskontrollør 35- 1241 Radiokontrollør 35- 05.221 VAKT - BRANN - HAVARI 0187 Vaktbetjent LR02 0188 Brannkonstabel LR03 0688 Lufthavnbetjent LR03 0189 Brannmester 35- 0689 Nestvaktsjef 35- 0190 Overbrannmester 35- 0690 Vaktsjef 35- 05.230 HELSETJENESTEN 1341 Tannhelsesekretær LR09 1540 Tannpleier LR15 2 0205 Spesiallege 56- 0206 Assisterende overlege 56- 0204 Garnisonstannlege 58- 1281 Klinikksjef 58- 0207 Overlege 61- VOKSENOPPLÆRINGEN 05.236 ADMINISTRATIVE STILLINGER 1187 Undervisningsinspektør 48- 0214 Rektor 54- 0215 Områderektor 57- 05.240 UNDERVISNINGSSTILLINGER 0227 Dosent 45- 0229 Hovedlærer 47- SIVILE STILLINGER INNEN FORSVARET 05.245 DIVERSE SIVILE STILLINGER 0218 Instruktør ved hundeskole LR09 0219 Filmfotograf LR09 0217 Kartretter LR10 0221 Instruktør LR17 2 0220 Journalist LR17 2 0224 Redaksjonssekretær 40- 0226 Redaksjonssjef 45- 0228 Redaktør 50-


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above