Page 51

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

Tilleggsansiennitet. All militær utdanning av ett skoleårs varighet, utover første år i grunnleggende befalsutdanning (GBU), godskrives lønnstjenesteansienniteten etter forholdstall 2:1. Dette gjelder også GBU av lengre varighet enn ett skoleår. Tilleggsansienniteten gjelder også for sivil utdanning dersom utdanningen er av faglig betydning for den militære tjenesten. Tilleggsansienniteten godskrives etter fullført og bestått eksamen. Tilleggsansiennitet. All militær utdanning av ett skoleårs varighet, utover første år i grunnleggende befalsutdanning (GBU), godskrives lønnstjenesteansienniteten etter forholdstall 2:1. Dette gjelder også GBU av lengre varighet enn ett skoleår. Tilleggsansienniteten gjelder også for sivil utdanning dersom utdanningen er av faglig betydning for den militære tjenesten. Tilleggsansienniteten godskrives etter fullført og bestått eksamen. 50 3 LØNNSPLANER pr. 1. mai 2016 Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. Spesielle godskrivingsregler, fellesbest. § 5 B FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARET 05.100 YRKES-, AVDELINGS- OG KONTRAKTSBEFAL 0139 Fenrik LR48 1556 Løytnant II LR35 0141 Løytnant LR36 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant LR37 1557 Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant II LR38 1520 Major/Orlogskaptein LR49 49- 1521 Oberstløytnant/Kommandørkaptein 53- 1522 Oberst/Kommandør 58- 1523 Brigader/Flaggkommandør 61- 1524 Generalmajor/Kontreadmiral 67- 1525 Generalløytnant/Viseadmiral 71- 05.101 BEFAL KONSTABLER OG GRENADERER 1560 Kadett LR48 1561 Visekorporal/Vingsoldat/Visekonstabel LR32 1562 Visekorporal kl. 1/Ledende vingsoldat/Konstabel LR33 1563 Korporal/Ledende konstabel LR34/46 1564 Sersjant/Kvartermester LR48 1565 Seniorsersjant/Seniorkvartermester LR47 1566 Oversersjant/Vingsersjant/Skvadronmester LR36/35 1567 Stabssersjant/Flottiljemester LR37/38 1568 Kommandérsersjant/Orlogsmester LR49 49- 1569 Sersjantmajor/Flaggmester 53- 05.128 INTERNASJONALE OPERASJONER 1226 Vervet (menig/korporal) 21- 1451 Spesialmedarbeider 25- 1228 Fenrik 26- 1230 Løytnant 34- 1526 Kaptein/Rittmester/Kapteinløytnant 39- 1450 Internasjonal rådgiver 41- 1527 Major/Orlogskaptein 48- 1528 Oberstløytnant/Kommandørkaptein 57- 1529 Oberst/Kommandør 62- 1530 Brigader/Flaggkommandør 65- 1570 Visekorporal/Vingsoldat/Visekonstabel 21- 1571 Visekorporal kl. 1/Ledende vingsoldat/Konstabel 24- 1572 Korporal/Ledende konstabel 26- 1573 Sersjant/Kvartermester 30- 1574 Seniorsersjant/Seniorkvartermester 32- 1575 Oversersjant/Vingsersjant/Skvadronmester 34- 1576 Stabssersjant/Flottiljemester 39- 1577 Kommandérsersjant/Orlogsmester 48- 1578 Sersjantmajor/Flaggmester 57- 05.200 FORSYNINGSTJENESTE 0160 Terminalbetjent LR03 0161 Maskinfører LR03 0170 Inspektør LR09 0165 Lagerbetjent 35- 0164 Lagerkontrollør 35- 0162 Maskinsjef 35- 0163 Lagerleder 35- 0167 Terminalleder 35- 0166 Transportleder 35- 0168 Lagersjef 36- 0169 Skipsfører 36- 0171 Førsteinspektør 37- 05.206 TEKNISK VEDLIKEHOLDSTJENESTE 1283 Mekaniker u/fagbrev LR02 0172 Kontrollør LR09 5


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above