Page 50

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

49 Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. Spesielle godskrivingsregler, fellesbest. § 5 B 3.2 HØYESTERETT 91.001 DIVERSE STILLINGER 1142 Protokollsekretær 40- 1312 Utredningsleder 69- 3.3 REGJERINGSADVOKATEMBETET 91.002 ADVOKAT 0257 Advokatfullmektig 48- 0258 Advokat 66- 1478 Advokat med møterett for Høyesterett 89- Merknad: Advokatfullmektig som får advokatbevilling overføres fra kode 0257 til kode 0258. Advokater som får møterett for Høyesterett overføres fra kode 0258 til kode 1478. 3.4 DEPARTEMENTENE/RIKSREVISJONEN/SIVILOMBUDSMANNEN 00.101 LEDERSTILLINGER 0008 Byråsjef 54- 1217 Underdirektør 60- 1218 Avdelingsdirektør 64- 00.102 SPESIALSTILLINGER 1389 Sjåfør i regjeringens biltjeneste 37- 0001 Statsrådens kontorsekretær 40- 1436 Rådgiver 49- 1365 Informasjonssjef 51- 1448 Seniorrådgiver 60- 1535 Kommunikasjonssjef 64- 1554 Kontorsjef hos Sivilombudsmannen 64- 1539 Fagdirektør 65- 1536 Folkerettsrådgiver UD 66- 1221 Lovrådgiver JD 66- 1222 Lovrådgiver FIN 66- 1220 Spesialrådgiver 80- FINANSDEPARTEMENTET 3.5 LØNNSPLANER - DEPARTEMENTSOMRÅDER SKATTEETATEN 02.200 DIVERSE STILLINGER 1413 Skattejurist 49- 0037 Likningsrevisor 41- 1223 Skatterevisor 49- 1516 Seniorrevisor 52- 1224 Spesialrevisor 52- 1501 Seniorskattejurist 59- TOLLETATEN 02.310 DIVERSE STILLINGER 0046 Tollbetjent LR03 1225 Tollinspektør LR17 0050 Førstetollinspektør 47- 0052 Tollrevisor 49- 0053 Tolloverinspektør 50- 1414 Spesialrevisor 51- 1279 Seksjonsleder 51- 1280 Avdelingssjef 59- 1207 Revisjonssjef 59-


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above