Page 49

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

Kode 0947 Førskolelærer benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig førskolelærerutdanning eller høyere. 0947 Førskolelærer med 2-årig spesialpedagogisk tilleggsutdanning som arbeider i spesialinstitusjon og som har inntil 20 års tjenesteansiennitet, gis 4 ltr. som en personlig ordning. De med 20 års tjenesteansiennitet eller mer gis 5 ltr. som en personlig ordning. 48 3 LØNNSPLANER pr. 1. mai 2016 Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. Spesielle godskrivingsregler, fellesbest. § 5 B 90.610 ARBEIDSLEDERSTILLINGER 1118 Arbeidsleder 35- 1119 Formann 35- 1120 Mester 35- 90.701 KJØKKENPERSONALE 1184 Kokk LR02 1122 Førstekokk LR04 1123 Assisterende kjøkkensjef 35- 1124 Kjøkkensjef 35- 90.702 HUSHOLDSPERSONALE 1125 Husholdsassistent LR02 1126 Husholdsbestyrer LR03 1127 Husholdsleder 35- 1128 Husøkonom 36- 90.703 RENHOLDSPERSONALE M.V. 1129 Renholdsbetjent LR02 1130 Renholder LR03 1131 Tøyforvalter 35- 1132 Renholdsleder 36- 90.801 SOSIALSEKRETÆR/ SOSIALKURATOR 1133 Sekretær/kurator LR15 2 1185 Spesialutdannet sosionom LR18 2 1173 Klinisk sosionom LR18 2 1134 Sekretær/kurator 46- 90.805 STATLIGE BARNEHAGER 0829 Barnehageassistent LR02 0830 Barnehageassistent m/barnepleierutdanning LR04 0947 Førskolelærer LR15 2 1307 Pedagogisk leder 42- 0948 Styrer 46- Merknad: 90.810 BEDRIFTSHELSETJENESTE 0790 Bedriftssykepleier 46- 1282 Bedriftsfysioterapeut 46- 0791 Bedriftslege 58- 0792 Bedriftsoverlege 62- 90.850 TEKNISK DRIFT M.V. 1215 Sikkerhetsbetjent LR03 1216 Driftsoperatør LR03 1136 Driftstekniker 35- 1137 Driftsleder 35- 90.910 UNGE ARBEIDSTAKERE/LÆRLINGER/ ASPIRANTER 1138 Unge arbeidstakere inntil 17 år melllom 17 og 18 år 80 % av ltr.19 85 % av ltr.19 1362 Lærling lønn i % av begynnerlønn i kode 1203 1429 Aspirant 20- 1446 Lærekandidat lønn i % av begynnerlønn i kode 1203 Denne lønnsplan gjelder for lærlinger og unge arbeidstakere innenfor områder hvor det ikke er opprettet særskilt aspirantordning. Ved fylte 18 år lønnes arbeidstakere i kode 1138 i samsvar med den stilling vedkommende fyller. 3


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above