Page 48

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

47 Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. Spesielle godskrivingsregler, fellesbest. § 5 B 90.302 TEKNISK ASSISTENT/TEKNIKER 1089 Teknisk assistent LR02 1090 Tekniker LR03 1091 Tekniker 35- 90.303 ARKITEKT 1092 Arkitekt LR22 1 1093 Avdelingsarkitekt 48- 1094 Overarkitekt 55- 1182 Seniorarkitekt 58- 1095 Sjefarkitekt 67- 90.309 TEKNISK LABORATORIEPERSONELL 1096 Laboratorieassistent LR02 1097 Laborant LR04 1098 Laborantleder 35- 90.312 GRAFISK DESIGN 1214 Tegner LR04 1104 Fotoleder 35- 90.313 PREPARANT 1106 Preparant LR03 1107 Preparantleder 35- 90.400 FORSKER 1109 Forsker LR24 1108 Forsker LR25 1110 Forsker 62- 1183 Forsker 69- 1111 Forskningssjef 71- Ved oppnormering fra kode 1108 bortfaller eventuelle doktorgradstillegg. Ved oppnådd professorkompetanse gis innplassering på kode 1183 Forsker etter fastsatte retningslinjer. Ved oppnådd doktorgrad innenfor det fagområde/forskningsfelt som vedkommende er tilsatt i gis innplassering som 1109 Forsker. Merknad: Ved tilsetting i stilling som 1109 Forsker kommer godskrivingsreglene i fellesbestemmelsene § 5 og sikringsbestemmelsen i § 4 nr. 2 ikke til anvendelse. Opprykk på lønnsstigen skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. 90.410 FORSKNINGSTEKNIKER 1511 Forskningstekniker LR09 1512 Forskningstekniker 35- 1513 Seniorforskningstekniker 35- 1514 Ledende forskningstekniker 35- 90.500 RÅDGIVER 1434 Rådgiver 45- 1364 Seniorrådgiver 60- 90.510 PROSJEKTLEDER 1113 Prosjektleder 45- 90.520 UTREDNINGSLEDER 1114 Utredningsleder 52- 90.600 ARBEIDERSTILLINGER 1115 Hjelpearbeider LR02 1116 Spesialarbeider LR02 1117 Fagarbeider LR03 1203 Fagarbeider m/fagbrev LR11 Merknad: Stillingskode 1203 Fagarbeider, gjenspeiler den yrkesmessige avlønningen for arbeidstakere med offentlig fagbrev etter opplæringslova.


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above