Page 47

Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018

Lønnsplan St.kode Stillingsbetegnelse Lønnsramme Ltr. alt. 46 3 LØNNSPLANER pr. 1. mai 2016 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER Spesielle godskrivingsregler, 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 42- 1054 Kontorsjef 47- 1056 Økonomisjef 47- 1055 Personalsjef 47- 1058 Administrasjonssjef 47- 1057 Informasjonssjef 47- 1407 Avdelingsleder 49- 1059 Underdirektør 51- 1211 Seksjonssjef 51- 1477 Regiondirektør 53- 1060 Avdelingsdirektør 55- 1061 Assisterende direktør 55- 1062 Direktør 55- 1538 Fagdirektør 55- 90.103 SAKSBEHANDLER 1063 Førstesekretær LR10 1065 Konsulent LR17 2 1408 Førstekonsulent LR21 1 el. 2 1363 Seniorkonsulent 49- 90.201 KONTORSTILLINGER 1068 Fullmektig LR02 1069 Førstefullmektig LR03 1070 Sekretær LR09 1409 Sekretær 35- 1433 Seniorsekretær 39- 1071 Kontorleder 42- 90.205 BIBLIOTEKAR 1073 Bibliotekfullmektig LR04 1410 Bibliotekar LR15 2 1515 Spesialbibliotekar 49- 1077 Hovedbibliotekar 53- 90.207 BETJENT 1078 Betjent LR02 1079 Førstebetjent 35- 90.208 SJÅFØR 1081 Sjåfør LR02 1180 Sjåfør LR03 90.301 INGENIØR 1411 Avdelingsingeniør LR15 2 1084 Avdelingsingeniør LR16 2 1275 Ingeniør LR17 2 1085 Avdelingsingeniør LR22 1 el. 2 1083 Ingeniør 39- 1087 Overingeniør 53- 1181 Senioringeniør 58- 1088 Sjefingeniør 65- fellesbest. § 5 B Ved tilsetting i ingeniørstilling innplasseres de med 3-årig høgskoleutdanning som ingeniør på kode 1411 Avd. ing. Ved tilsetting i ingeniørstilling innplasseres de med relevant høyere akademisk utdanning på kode 1085 Avdelingsingeniør. 1411 Avdelingsingeniør benyttes kun for arbeidstakere med 3-årig høgskoleutdanning som ingeniør eller høyere. 1


Hovedtariffavtale staten 2016 - 2018
To see the actual publication please follow the link above