Page 9

Lian Koops Vitaal water

Energie van het lichaam Elektrische frequenties, warmte, geluid en geur worden door het lichaam uitgezonden. Deze dingen zijn afhankelijk van de staat van het lichaam. De staat van het lichaam kan worden beïnvloed door emoties, ziekte en stress. Het lichaam geeft dus doormiddel van bovenstaande dingen informatie over zijn of haar staat. Het lichaam zendt naast elektrische frequenties, warmte, geluid en geur ook biophotonen uit. Deze deeltjes zijn niet erg bekend. Bio betekent: leven en Photon betekend: een deeltje die licht uitzend. Het komt er dus op neer dat je lichaam lichtgevende deeltjes uitzend. Dat uitzenden van lichtgevende deeltjes doet elk leven wezen op aarde. Met deze biophotonen kun je verschillende fenomenen verklaarbaar zoals energiebanen, levenskracht en boviswaarden. Essentieel belang van water. Water is belangrijk voor alle functies in ons lichaam. Als we kijken naar de functie van water in ons lichaam, kijken we alleen maar naar de transportfunctie van water. Steeds duidelijker word dat water ook een grote rol speelt bij energie- en informatieoverdracht. De wetenschappelijke kennis van dit onderwerp is nog heel beperkt. Daarnaast bestaat water een simpele samenstelling van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom. Desondanks heeft water bijzondere eigenschappen. Water is bijvoorbeeld het beste oplosmiddel en je hebt het vaak nodig bij chemische reacties. Meestal vallen de stoffen in water uiteen in twee of meer elektrisch geladen deeltjes. Deze deeltjes kunnen zich daarna weer binden. Dit zorgt voor een uitwisseling van bestanddelen. Vitaal water, La at water weer leven! 9 Afbeelding 5, Water als oplosmiddel Afbeelding 6, Biophotonen De biophotonen zijn goed zichtbaar te maken. Dit wordt gedaan doormiddel van Kirlian fotografie. Hierbij word het object op een fotogevoelige emulsie gehouden. Je ziet dan op de foto een stralenkrans en verschillende kleuren. De grote van de stralenkrans en de kleur van de foto geven weer in wat voor energiestatus het object zich bevind. Je kunt het energie niveau van een object ook bepalen aan de hand van chroma’s. Met speciaal papier wordt het energie niveau bepaald. Op dit papier wordt gekeken naar de structuur, kleur en vorm van de chroma. De energetische waarde is te kwantificeren met behulp van de bovis-waarden. Het is een subjectieve beoordeling, maar wel een herhaalbare waarde. Bovis-waarden: 0 - 3000 Ziekmakend 3000 - 6500 Ongezond 6500 - 7000 Neutraal 7000 - 8000 Gezond 8000 - Hoger Vitaliserend Bovis-waarden, biophotonen en andere manieren om energie aan te tonen worden gebruikt voor het onderzoek en bewijs van vitaal water.


Lian Koops Vitaal water
To see the actual publication please follow the link above