Page 7

Lian Koops Vitaal water

Vitaal water, La at water weer leven! Afbeelding 2, Bergbeek 7 Onderzoek met gestructureerd water Wat zijn de resultaten met hergestructureerd water? Er kiemen 6x zo veel zaden, de planten rijpen sneller, het verhoogt de groente-eiwitten. Als dieren mogen kiezen tussen niet gestructureerd water en wel gestructureerd water, kiezen ze voor dat laatste. In het Amerikaanse leger drinken ze al jaren water uit zilveren kannen. Dit is het beste antibioticum wat er bestaat. Dit komt door het contact van het zilver met het water. En wat in de vorige alinea werd genoemd is dat de kristallen er anders uitzien. Water in de geschiedenis. Vroeger gingen mensen bij een bron wonen. Dit waren natuurlijke bronnen zoals een rivier of beek. Deze rivieren zijn bochtig en het water word natuurlijk gezuiverd. Tegenwoordig kunnen we overal leidingen naar toe leggen. Deze leidingen maken bochten van 90 graden, het water staat stil en het water staat onder grote druk. Dit beïnvloed het water. Om het water ‘schoon’ te maken wordt het met chemicaliën gereinigd. Het water onthoudt deze zuivering,de waterstructuur zal veranderen. Doordat het water niet meer hergestructureerd wordt zullen de negatieve ervaringen zich alleen maar opstapelen. Water in de Bijbel De Bijbel begint met de schepping van de aarde. Hier was water erg belangrijk. Ook later in de Bijbel is water belangrijk. Water staat symbool voor leven. Er zijn verscheidene verhalen waarin de aanwezigheid van water heel bijzonder was. Jezus die water veranderde in wijn. Mozes die door de rode zee kon wandelen. Mozes die met zijn stok op de steen sloeg en toen kwam er water uit. Ook staat water centraal bij het dopen. In alle religies is water het gene wat de schepper en mens verbind. Water is verbonden met de zuivering. Water en de mens Elk embryo of zaad begin met water. Zonder water worden er geen DNA-helixen gevormd en ook geen structuureiwitten. Een mens bestaat voor 70% uit water. Elke dag drink je ongeveer twee liter water en neem je nog eens anderhalve liter water op via je huid. Water is dus superbelangrijk om te kunnen leven. Het volgende onderzoek toonde iets bijzonders aan. Zij hebben het fenomeen geboorteland onderzocht. Veel mensen hebben het gevoel dat hun geboorteland hun thuis is. Onderzoekers hebben de waterstructuur van lichamen van mensen onderzocht met die van je geboortestreek. En dit bleek precies hetzelfde te zijn. Terwijl water overal op de wereld een andere structuur heeft door de verschillende invloeden. Wij zijn een link in een eindeloze ketting van informatie, we dragen de informatie dus over. Maar tegelijkertijd zijn we allemaal een bron van informatie. Toekomst Er is steeds minder water voor ons gevoel. Terwijl er evenveel water is toen de aarde geschapen is. Alleen heel veel water is ondrinkbaar geworden door onze slechte invloeden. Als we een goede invloed op water hadden dan zou er nu genoeg zijn voor iedereen. Ook zijn er steeds meer natuurrampen. Dit ten gevolge van menselijke activiteiten. Het water onthoudt deze activiteiten en zal zich daarna gedragen. Afsluitende woorden van de documentaire Het universum is gemaakt door het absolute. Door de bron die alles zelf gemaakt heeft. Hierdoor kunnen wij geloven in een God. We zijn hier om het absolute te bedanken met liefde en dankbaarheid. Bron: http://www.youtube.com/watch?v=tQrC00CoanE&list=PLnqoNSROSdBKW9rwNaabidYDqcnDKvHvp


Lian Koops Vitaal water
To see the actual publication please follow the link above