Page 64

Lian Koops Vitaal water

Vitaal water, La at water weer leven! 64 23-12-2013 Tynaarlo 70 minuten Eerste zeven bladzijden folder samenvatten. 24-12-2013 Tynaarlo 120 minuten Laatste 12 bladzijden folder samenvatten 27-12-2013 Tynaarlo 60 minuten Proef met kiemzaden inzetten, zaden tellen, beginomstandigheden noteren Herhaling proef groei 28-12-2013 Tynaarlo 15 minuten Zaden controleren, gewichten noteren, water ververversen 28-12-2013 Tynaarlo 80 minuten Hoofdstuk 1,2 brochure samenvatten 29-12-2013 Tynaarlo 15 minuten Zaden controleren, gewichten noteren, water ververversen 30-12-2013 Tynaarlo 15 minuten Zaden controleren, gewichten noteren, water ververversen 30-12-2013 Tynaarlo 90 minuten Hoofdstuk 3,4 brochure samenvatten 31-12-2013 Tynaarlo 15 minuten Zaden controleren, gewichten noteren, water ververversen 01-01-2014 Tynaarlo 15 minuten Zaden controleren, gewichten noteren, water ververversen 02-01-2014 Tynaarlo 15 minuten Zaden controleren, gewichten noteren, water ververversen Einde proef groei 02-01-2014 Tynaarlo 30 minuten Opruimen proef groei 03-01-2014 Tynaarlo 80 minuten Hoofdstuk 5,6 brochure samenvatten 03-01-2014 Tynaarlo 80 minuten Onderdelen bij elkaar in 1 bestand zetten. Samenvattingen 3x, proeven 2x, interviews 5x en opmaak van deze bestanden. 04-01-2014 Tynaarlo 80 minuten Hoofdstukkenindeling, conclusies schrijven, opmaak 06-01-2014 Tynaarlo 150 minuten Inleiding maken, voorkant, algemene opmaak, spellingscontrole door de computer. Proef groei nog een keer verwerken en in het verslag zetten, nawoord en of conclusie, bronnen, 12-01-2014 Tynaarlo 60 minuten Beschrijvingen en tabellen maken in word voor herhaling proef. Alle foto’s nog toevoegen en verwerken. 13-01-2014 Tynaarlo 60 minuten Foto’s toevoegen en eerste bewerking uitvoeren bewerking uitvoeren en conclusie schrijven.


Lian Koops Vitaal water
To see the actual publication please follow the link above