Page 59

Lian Koops Vitaal water

Vitaal water, La at water weer leven! 59 Plan van aanpak Hoofdvraag Wat is de invloed van vitaal water op een plant? Deelvragen 1. Wat is vitaal water? Theorie 2. Wat is de invloed van vitaal water op het groeiproces van een plant? Proef 3. Kunnen we de levensduur van een snijbloem verlengen met vitaal water? Proef 4. Wat zijn de praktijkervaringen met vitaal water en planten? Interview Hypothese Verwachtin gen Ik denk dat er verschillen zijn. Ik denk de planten met het vitale water zich anders ontwikkelen dan de planten met het gewone water. Werkwijze Methode Ik ga een paar verschillende proeven doen. In deze proeven vergelijk ik gewoon water met vitaal water. Ook wil ik interviews houden met mensen die vitaal water gebruiken. Verder wil ik theorie toevoegen. Informatie bronnen Hulpmiddel en - Het vitale water kan ik ophalen mijn werk op de groentekwekerij. Zij staan ook open om hun ervaringen te delen over dit water. - Ik heb contact met een waterdeskundige Hans van Sluis via www.ikonderzoekwater.nl - Ik heb contactgegevens van een bedrijf die de vitaliser levert. Dit bedrijf heeft ook een website www.aquariustechnology.nl - Ik heb contact gezocht met een website over vitaal water. www.vitaalwater.nl - Van dat bedrijf en Hans van Sluis heb ik informatie ontvangen over vitaal water. Deze informatie heeft verschillende achtergronden. Van krantenartikelen tot ervaringen van gebruikers. - Documentaire over water http://www.youtube.com/watch?v=tQrC00CoanE&list=PLnqoNSROSdBKW9rw NaabidYDqcnDKvHvp Presentatie vorm Met behulp van een diapresentatie waarop ik mijn resultaten van de proeven kan laten zien. Activiteit Wanneer Hoe lang Waterdocumentaire Bekijken: week 40 Verslag maken van waterdocumentaire: week 40 4 uur Theorieonderzoek Afgerond hebben in week 50 14 uur Proef groeiproces Voorbereiding: voor de herfstvakantie Uitvoering: tussen herfstvakantie en kerstvakantie Afronding: kerstvakantie (precieze week komt nog, ivm. met proefopzet) 12 uur Proef snijbloemen Voorbereiding: week 41 Uitvoering: week 42 (herfstvakantie) Afronding: week 43 5 uur Proef smaak Voorbereiding: week 44 Uitvoering: week 45 Afronding: week 46 5 uur Interview Voorbereiding: week 50 en 51 Uitvoering: datum volgt na afspraak met bedrijven Afronding: kerstvakantie 15 uur


Lian Koops Vitaal water
To see the actual publication please follow the link above