Page 58

Lian Koops Vitaal water

Vitaal water, La at water weer leven! 58 Bijlagen___________________________________________________ Email met advies voor het profielwerkstuk Vitaal water is een bijzonder onderwerp, omdat je er in de leerboeken niet over zult kunnen vinden. Op internet des te meer, zo veel zelfs dat het erg goed opletten is waar de info vandaan komt en wat de kwaliteit ervan is. De website www.vitaalwater.nl is bijvoorbeeld van een leverancier, en hoewel ik uitga van de goede trouw, is de informatie gekleurd en hier en daar fout (er zitten geen pcb’s in waterflessen). Om een beetje vaste grond onder de voeten te krijgen heb ik vorig jaar een boekje geschreven over het onderwerp. Daarin zul je zien dat het eigenlijk met alle kanten van water te maken heeft, veel meer dan alleen het ‘vitaliseren´ van water met een apparaatje aan de kraan of in de waterleiding. Het is overigens juist prima om voor je onderzoek een overzichtelijk onderwerp te kiezen, maar het boekje geeft je hopelijk een goede brede achtergrond. V erder moedig ik je aan om heel kritisch te zijn. Er is nog geen breed geaccepteerde wetenschappelijk verklaring voor ‘vitale kwaliteit’, dus je zult zelf moeten uitmaken wat je aannemelijk vindt en waar een mooi verhaal onvoldoende onderbouwd is. Voor mij zelf ligt er een duidelijke grens tussen de waargenomen verschijnselen (fenomenen) en speculaties op grond van verwachtingen en al dan niet wetenschappelijke theorieën. Om goede, herhaalbare waarnemingen kun je naar mijn idee nooit heen, ook al passen ze niet in de gangbare theorie. Een wetenschappelijke theorie is echter een bouwwerk van allerlei gedachten. Daar kan altijd een onlogische conclusie in zitten of een onzorgvuldige of verkeerd begrepen waarneming. Dat laatste moet iedere keer weer worden getoetst en een ‘gekke’ waarneming kan zomaar het hele bouwwerk doen instorten. Enthousiaste verklaringen, maar ook stellige verwijzingen naar ‘pseudo-wetenschap’, moet je vooral zien als voorlopige standpunten in een zoektocht naar inzicht in dit heel bijzondere aspect van water, die nog volop gaande is. Ik hoop je met het bovenstaande niet af te schrikken, maar het is goed dat je weet wat dit voor onderwerp is. In ieder geval raad ik je aan om je onderzoek heel praktisch in te richten. Hans van Sluis, Waterdeskundige


Lian Koops Vitaal water
To see the actual publication please follow the link above