Page 14

Lian Koops Vitaal water

Vitaal water, La at water weer leven! 14 Afbeelding 9, Rivier 5.4 Waterzuivering verwijdert ongewenste stoffen en organismen. Gedestilleerd water heeft een andere smaak als gewoon water. Meestal word gedestilleerd water zelfs vies genoemd. Gedestilleerd is gezuiverd water. Dit water is gezuiverd doordat de ongewenste stoffen en organismen eruit worden gehaald. Dit gebeurt onder hoge druk of door chemische reacties. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de vitale kwaliteit van het water. Het van belang dat er wordt gekeken naar deze kwaliteit om de waterbehandeling te optimaliseren. 5.5 Vertrouwen in simulatie- en stromingsmodellen. Waterbeheer maakt veel gebruik van modellen. Dit zijn schematische weergaves van de werkelijkheid en hiermee kunnen simulaties worden gemaakt. De verschijnselen die vitaal water vertoont passen niet in deze modellen. Er wordt niet altijd getoetst of een oud model bruikbaar is voor een nieuw toepassinggebied. 6. Vitaal water in projecten. 6.1 Speerpunten 1. Waterbeheersing 2. Watervoorziening 3. Waterbehandeling 4. Water en natuur 6.2 Waterbeheersing Waterbeheersing is flexibel verweer tegen watergeweld en –overlast. Het project Vitaal Water wil dat de ontwerpvisie 180 draait. Dit houdt in dat we gebruik gaan maken van de kracht van water en waar dit nodig is bescherming bieden. Dit kan bijvoorbeeld door meerdere lage dijken in plaats van een superdijk. Of door een ontwerp en de uitvoering van de kribverlaging van de Waal. 6.3 Watervoorziening (voorraden en kringlopen) Dit is het respecteren van de natuurlijke watervoorraden en –kringlopen en hierbij aansluiten. Het project Vitaal Water wil zich vooral richten op het repareren en het versterken van de regionale processen van de waterkringloop. Dit heeft als gevolg dat de voorraden op peil blijven en de kringloop weer compleet word. Er zijn al enkele plannen zoals een waterkwekerij in Alkmaar. Ook willen ze een verkennend onderzoek doen naar watervitalisering voor een waterleidingsbedrijf. 6.4 Waterbehandeling Waterbehandling is de afwisseling van watergebruik en het herstellen van de vitale toestand. Het project wil de energetische kwaliteit van water verhogen. Dit willen ze doen door de negatieve invloeden te verwijderen. Het wordt uitgevoerd aan de hand van verschillende kleinere projecten. 6.5 Water en Natuur Project Vitaal Water wil een actieve stimulering van natuurprocessen. Dit moet onder andere gedaan worden door onderzoek te verrichten naar de natuurlijke toestand van water. Ook zijn er veel kleine projecten die meehelpen aan de stimulering van natuurprocessen. Veel van die projecten hebben al doen om de inrichting zo te veranderen dat er weer vitaal water komt.


Lian Koops Vitaal water
To see the actual publication please follow the link above