Page 13

Lian Koops Vitaal water

Vitaal water, La at water weer leven! Afbeelding 8, Water als draaikolk 13 4.3 Hoe maak je water vitaal? Water in de ongestoorde natuur heeft van zichzelf een hoge vitaliteit en weet zichzelf te onderhouden en te herstellen. Het natuurlijk gedrag van water vormt een aanwijzing voor vitaliserende omstandigheden. - Water vormt altijd een boloppervlak. Een boloppervlak wordt makkelijk gevormd en is relatief stabiel door de oppervlaktespanning. - Stromend water verandert veel van richting en vormt daardoor veel patronen. Het water reageert op weerstand en kiest niet de kortste weg van A naar B. Vitaliteit wordt beïnvloed door deze natuurlijke neigingen. Wij moeten dit niet tegenhouden en waar nodig is zelfs stimuleren. Revitalisering van rivieren en beekherstel zijn inmiddels al gewone begrippen geworden. Maar in de leidingnetwerken is van vrije stroming geen sprake. Opwarming, stilstand en een hoge druk tasten de vitaliteit aan. 4.4 Vitaal Water design principes. De volgende vijf principes kunnen gebruikt worden bij het bevorderen van de toestand van het water. 1. Vrije wervelende stroming. 2. Toetreding van licht en lucht. 3. Contact van natuurlijke mineralen. 4. Onbelast door stoffen en stralingsvelden. 5. Intacte voorraden en kringlopen. Intermezzo - Waterpioniers. Er zijn verscheidene mensen geweest die onderzoek hebben verricht naar water. Elk op een ander gebied. De namen van bekende onderzoekers van water zijn: Viktor Schauberger, Theodor Schwenk, John Wilkes en Masuru Emoto. Plocher, Grander, Jan ten Kleij, Boudewijn Leliveld en anderen maken en verkopen vitaliseringsapperatuur . 5. Vitaal water en de waterpraktijk. 5.1 Op- en insluiting van water. Op dit moment wordt er weinig rekening gehouden met de vijf principes van het vitale water. De leidingen zijn gesloten waardoor er geen vrije stroming is, geen toetreding van licht en lucht en er is geen contact met natuurlijke mineralen. Wel wordt het water belast door stoffen en stralingsvelden en zijn de voorraden en kringlopen niet intact. Ook hebben overstromingen en watertekort ertoe geleid dat er niet genoeg vitaal water meer is. De kanalen en dijken zijn gebouwd met als doel het water onder controle te houden. Hierdoor is er geen vrije stroming meer mogelijk. 5.2 Beïnvloeding van de waterkringloop. De kringloop van het water is in de loop der jaren erg veranderd. Het water dat als neerslag op de aarde valt, krijgt geen kans meer om in de bodem te trekken. Via verharding en riolering word het water snel afgevoerd. Ook wordt er water gewonnen uit diepere lagen van de aarde. Dit wordt niet weer aangevuld waardoor er verdroging plaats vindt. De kringloop wordt dus aan te kanten negatief beïnvloed. Er zijn inmiddels enkele aanpassingen gedaan, maar dit helpt vooralsnog niet genoeg. 5.3 Het klimaat en water. Een veranderend klimaat zorgt voor een andere neerslagverdeling. Er wordt verwacht dat er meer water bij ons gaat vallen. Daarom kan onze waterstrategie (het direct afvoeren van water) worden verdedigd. Vaak word er vergeten dat het klimaat het water beïnvloed, maar dat dit ook andersom geld. We zouden dus heel veel kunnen sturen.


Lian Koops Vitaal water
To see the actual publication please follow the link above