Page 12

Lian Koops Vitaal water

Vitaal water, La at water weer leven! 12 2.5 Eigen ervaring serieus nemen. Onderzoekers spreken in plaats van toestand over de energetische kwaliteit. Dit begrip gaat over iets dat energie geeft, zoals enthousiasme. Dit enthousiasme is nog niet te meten want we beschikken hierover nog niet de goede methode. Wel kun je aan iemands houding zien of iemand enthousiast is. Dit gebeurt ook met water, we moeten vertrouwen op wat we zien en ervaren. Wetenschappelijk is dit gebied nog erg in ontwikkeling. Er zijn wel onderzoeken die tot betrouwbare resultaten leiden. Met ervaringen en waarnemingen kunnen we de resultaten ondersteunen. 2. Onderzoekstrategie. 3.1 Waarom is over de vitale kwaliteit van water zo weinig bekend? Er zijn verschillende oorzaken te noemen: 1. Er wordt veel aandacht gegeven aan schoon drinkwater voor de wereld. Ook gaat er veel aandacht naar het voorkomen van overstromingen. De vakwereld heeft het dus te druk om ook nog een onderzoek te doen naar vitaal water. Daarnaast moet er veel onderzoek worden gedaan om het aanvaardbaar te maken. Daar is simpelweg gewoon geen tijd en geen geld voor. 2. De bekende onderzoeksmethoden en beoordelingsmethoden zijn gebaseerd op de samenstelling van water. Er wordt vooral gekeken naar de aanwezigheid van stoffen en organisme. De verschijnselen rondom vitaal water passen daardoor niet in een wetenschappelijk concept of waarnemingsmodel. Geschikte onderzoeksmethoden zijn nog in ontwikkeling en hebben nog geen brede draagkracht. 3. De bedrijven die zich bezighouden met vitaal water hebben de vakwereld niet nodig. Hun bedrijven lopen goed en hebben geen economische ondersteuning nodig. Hierdoor hebben de bedrijven geen grote behoefte aan een onbevooroordeeld onderzoek. 3.2 Nog geen breed geaccepteerd verklaringsmodel. Het resultaat tot nu toe is te divers om daar conclusies uit te halen. Omdat er geen wetenschappelijke verklaring is, wordt er geen onderzoek uit gevoerd. Het is een uitdagende wetenschappelijke opgave om een verklaringsmodel te bedenken. Dit vraagt niet alleen onafhankelijkheid maar ook scherpte en vasthoudendheid. 3.3 Beginnen met de praktijk. De werkwijze van het onderzoek moet wetenschappelijk zijn. Dat wil zeggen reproduceerbaar, gebaseerd op logisch nadenken en op zuiver waarnemen. Er zijn mensen bezig met onderzoek en er zijn ook goede aanzetten voor wetenschappelijk concepten. 4. Wat is vitaal water? 4.1 Waaraan herken je water met een goede kwaliteit? Vitaal water doet wat met je welbevinden, dat is het grote geheim van vitaal water. Het water verkwikt, verfrist en geeft energie. 4.2 Hoe kunnen we de vitale toestand van het water ’meten’? Er zijn verschillende technieken bekend om de energetische waarde van het water te meten. Spectrometrie en metingen oppervlaktespanning hebben zeer diverse resultaten opgeleverd. Daardoor zijn ze tot nu toe onbruikbaar voor het onderzoek naar vitaal water. Individuele onderzoekers hebben meer succes. Prof. F.A. Propp met biofotonenmeting en Kirlianfotografie geven mooie resultaten. Deze methoden worden nog niet op grote schaal en in een wetenschappelijke omgeving gebruikt. Ook is er onderzoek doormiddel van waarneming van fysiologische en biologische processen. Deze onderzoeken geven op zich goede resultaten maar verklaren het vitale water niet.


Lian Koops Vitaal water
To see the actual publication please follow the link above