Page 11

Lian Koops Vitaal water

Vitaal water, La at water weer leven! Afbeelding 7, Bergbeek 11 1.3 Samenvatting brochure, Vitaal water voor mens en natuur Vitale kwaliteit van water Misschien heb je wel eens water geproefd uit een bergbeek. Dit heeft een totaal andere sensatie dan water uit de kraan. Dit komt door de verschillende vitaliteit van het water. De brochure over vitaal water geeft informatie over wat we al weten over vitaal water. Er zijn betrouwbare aanwijzingen over vitaal water. Ook verschijnen de eerste wetenschappelijke verklaringen. Er zijn ook nog veel vragen over vitaal water maar ontkenning is niet meer mogelijk. Het DHV is al een aantal jaar bezig met onderzoek naar vitaal water. De brochure geeft een tussenstand van het onderzoek. Er is gekozen voor een bondige formulering zodat iedereen het kan lezen. 1. Anders kijken naar water 2.1 Het ‘meer dan H2O’ op de agenda. Er wordt vaak gezegd ‘H2O is meer dan water’. Desondanks word er verder vaak geen invulling aan gegeven. Dit heeft te maken met dat we tegenwoordig veel meer naar de theoretische kant van water kijken, dus naar H2O. Hierbij vergeten we de directe waarneming in het ‘veld’. Hiermee word bedoeld dat we aan de hand van iets dat we zien, een verklaring maken. Nu berekenen we eerst wat we willen weten en kijken we daarna of iets klopt. Water moet weer water worden en geen H2O. 2.2 Samenstelling én toestand bepalen van waterkwaliteit. Modern waterbeheer kijkt nu naar de chemische en biologische en bacteriële samenstelling van drinkwater. De levensgemeenschap in water en de waarde van het water voor de voedingsindustrie zijn wel belangrijk, maar niet doorslaggevend. Dit terwijl er wel degelijk aanwijzingen zijn dat levensdragende functie van water verandert ten gevolge van bewerkingen en invloeden van de mens. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan met huisdieren. Als je hun de keuze laat tussen vitaal en niet vitaal water, kiezen ze voor het vitale water. Ook de beleving van de smaak is anders, denk maar aan de bergbeek. 2.3 Water en leven. Water is een bijzondere vloeistof. Op verschillende punten is water anders ten opzichte van andere vloeistoffen. Water lijkt een losgeslagen stof zonder een systeem, totdat je water plaatst in de context van het leven. Het vermogen om mineralen goed op te lossen, de buffer van water tegen sterke temperatuurswisselingen, het dichtheidsmaximum dat waterleven een goede temperatuur biedt om te overleven zijn allemaal voorbeelden die levensprocessen ondersteunen. Water reageert net als andere vloeistoffen op hoogte- en drukverschillen. Het verassende is dat water niet via een rechte weg naar beneden gaat, maar reageert op wat het tegenkomt door af te buigen of te gaan kolken. Bij een vervormbare bodem kun je ribbels zien en bij stroming om een obstakel kun je een uitgesleten pad zien. De vormen die water vertoond bij het vrije stromen komen veel overeen met de anatomie van het lichaam. Wij bestaan voor een groot deel uit water, en ons bloed stroomt al voordat er een hart is ontstaan. Het water in een levende cel is meer een actieve regelaar geworden die processen stuurt in plaats van alleen maar een oplosmiddel. 2.4 Wat is de ‘toestand van water’? IJs en water zijn chemisch hetzelfde, maar ze bevinden zich in een andere toestand. Van ijs zijn in dezelfde toestand (vast) wel tien verschillende fasen bekend. Ook van fosfor zijn meerdere fasen bekend: rood en wit. Vitaal water is een (sub)toestand van water in de vloeistoffase. Het blijkt nu dat water als vloeistof in verschillende toestanden voorkomt en dit is uniek bij vloeistoffen. Water gedraagt zich voor een gedeelte als een vloeibaar kristal. Dit is alleen te zien op een nanoschaal in de zogenaamde waterclusters. Met een spectroscopisch onderzoek bleek dat de moleculen een langere levensduur hadden dan dat je op grond van de waterstofbruggen zou verwachten. Dit is ook theoretisch aannemelijk gemaakt met kwantummechanische simulaties.


Lian Koops Vitaal water
To see the actual publication please follow the link above